Ecosistemes

Ecosistemes

Què és  un ecosistema ?

Un ecosistema és un sistema natural que està format per un conjunt d’organismes vius i el medi físic on es relacionen .

També inclou les relacions que tenen entre si, així com les característiques físiques del lloc on viuen, i les relacions entre el medi físic i els organismes .

Què conté un ecosistema?

Complexes interaccions entre els organismes ( plantes , animals , bacteris , algues , fongs i d’ altres ) que formen la comunitat i els altres fluxos d’energia  i els materials.

Tipus d’ecosistemes : 

-Desèrtic

-Volcànic

-Aquàtic

-SabanaResultat d'imatges de ecosistema taiga

-Selva pluvial

-Taigà

-Prat

-Tundra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TAIGÀ

Destrucció dels ecosistemes 

D’ecosistemes n’hi ha per tot el planeta ,però a causa de la influencia i l’acció humana s’estan destruint molts ecosistemes. Alguns dels impactes ambientals de l’activitat humana sobre els ecosistemes són:

destruccio i fragmentació d’activitats

-El canvi climàtic

-La contaminació,

-Les especies introduïdes

-La sobreexplotació.