La litosfera

LITOSFERA

La litosfera és el conjunt format per l’escorça terrestre i la part superior del mantell (constituïda per roques rígides) formades per minerals.

La discontinütar de Mohorovicic  està entre l’escorça i el mantell terrestre  i indica la separació entre l’escorça i el mantell, allí les ones sismiques P i S augmenten bruscament la seva velocitat. Va ser descoberta l’any 1909 per Andrija Mohorovocic

 

MINERALS

Què són els minerals?

-Els minerals són materials de que estan fets les roques.  Són sòlids i orgànics, d’origen natural i composició homogènia.

Com són els minerals?

-Cada mineral és diferent dels altres i es pot reconèixer per les seves propietats:

-DURESA: Un mineral és dur quan és difícil de ratllar comel diamant.

 –BRILLANTOR: Hi ha minerals molt brillants com la pirita.

-COLOR: Hi ha minerals amb un color característic, com la malaquita que és de color verd i altres que tenen diferents colors com la calcita que pot ser blanca,taronja o verda.

-FORMA: Alguns minerals tenen formes regulars,com la pirita i altres són irregulars, com la malaquita.

 

Els usos dels minerals:

-Per construir edificis com el guix i la pissarra.

-Per obtenir metalls com la magnetita = el ferro i la calcopirita = el coure.

-Per elaborar joies com el diamant , el robí i la maragda.

Dins de la litosfera hi ha aquest minerals

QUARS:el fem servir en joieria

SOFRE: S’utilitza en la jardineria

ALUMNI I FERRO: el fem servir per la construcció

CALCI: Usos en la construcció

MAGNESI: Per fer metalls