Els volcans

Els volcans

Un volcà té el nom del Deu romà Vulcano de l’illa d’italià. A causa de les activitats eruptives en aquella illa, els romans van utilitzar el nom de Vulcà com a deu del foc i el creador d’armes. Des d’aleshores un volcà és una manifestació de la dinàmica de la terra que s’expressa mitjançant la sortida a l’exterior de matèria fosa de l’interior. Així doncs hi ha volcans allà on les vies de pas són prou fondes per arribar a comunicar els llocs on es troba la matèria fosa amb la  superfície.

Parts d’un volcà :

Cambra magmàtica: és el magatzem dins on s’acumula la matèria a gran temperatura i pressió anomenada magma. Aquesta cambra té una xemeneia o conducte de sortida: és la factura a traves de la qual surt el magma a l’exterior.

Con volcànic: és l’elevació del terreny formada pels materials emesos pel volcà .

Crater: és una petita depressió situada al vèrtex del con volcànic amb forma de con invertit. Quan aquest té un gran diàmetre l’anomenem caldera. Dins d’aquesta caldera hi ha craters molts petits que anomenem herniós.

Hi ha 2 tipus de volcans:

Els volcans fissurals i els volcans puntuals, els volcans fissurals són els que tenen molta lava, surt molta quantitat i abarca una gran longitud. La lava pot arribar a cobrir molt terreny com a l’altiplà del decant a l’indià. Els volcans puntuals són aquells en que l’erupció es produeix per un punt.

Un volcà puntual consta del foc volcànic, xemeneia, cràter i con volcànic.

Una altra manera de diferenciar-los es depenent de la lava com surt dels volcans: el volcà vulcanià te erupcions que són explosives.

Poden trobar una sèrie de noms per descriure els diferents estats de volcans com per exemple vius, sense descans, desperts, en erupció, en repòs, adormits i morts .

Un volcà actriu és  aquell que ha entrat en erupció. Avui en dia existeixen més de 500 volcans actius en tot el món. Un volcà en erupció és  aquell que treu lava fosa o que expulsa fragments sòlids de materials volcànics, com cendres o bombes.

Un volcà que expulsa gasos, com el vapor d’aigua, el diòxid de carboni també és un volcà potencialment actiu, però no se’l considera en “estat fumarolià”.

Un volcà  actiu o viu és aquell que capta amb probabilitats en erupció ;un volcà extingit o apagat no sembla que hagi d’entrar en erupció cap altra vegada. Si pensem en espais de temps humans es pot arribar a considerar que un volcà està apagat si no ha entrat en erupció en època històrica; no obstant, perquè un geòleg classifiqui un volcà com a probablement extingit hauran de passar centenars de milers d’anys sense que hagi sofert una erupció.

Un volcà latent és un volcà viu que actualment no està en activitat. L’interval de temps que transcorre entre una erupció i l’altra es denomina període de repòs.