L’escorça continental

L’ESCORÇA CONTINENTAL

L’escorça és la capa més externa del planeta terra. Dins d’aquesta capa trobem l’escorça continental que és  la capa de roques externes de la terra i es  la més rígida del planeta.

Està formada per la terra ferma i les àrees marines de poca profunditat (platges). L’escorça continental són els 6 continents: Àfrica, Europa, Amèrica, Àsia, Oceania i Antàrtida..

L’escorça continental té un gruix entre 25 i 40 kilòmetres. Aquesta capa està formada  per roques igneas, sedimentaries i metamòrfiques.

Igneas: se formen a partir del refredament de les roques que es troben al interior de la terra.

Sedimentàries: se formen amb el material que es desprèn de antigues roques metamòfiques.

Metamòrfiques: són roques que han canviat per la pressió o la temperatura de l’escorça.

Ingrid