Endosfera

Endosfera

L’endosfera és la capa més interna de la terra,  delimitada per la capa “D” on  s’acumula tot el calor que treu pel nucli extern. Representa  més o menys el 33%  de la masa del planeta .Està format principalment per un  aliatge de ferro i níquel.

Està construida per  dos capes diferents :

ENDOSFERA INTERNA:està situada des de 5.700km fins a el centre de la terra. Està constituida per les mateixes aleacions que la endosfera externa però  amb temperatures i pressions superiors.

ENDOSFERA EXTERNA:està situada entre els 2.900km i 5.700 km del centre de la terra . Els materials es troben en estat líquid .

ELS MINERALS DE L’ENDOSFERA:

Ferro:El ferro és un element químic. Una de les seves funcions més importants, és per fer acer i també per fundir-lo amb altres metalls i el fem servir  per la construcció.

Oxigen:És un element químic,un gas que necessitem per respirar.

Sofre:És un element químic que el fem servir molt per la industria , les bateries , per fer polvora i fertilitzants.

Níquel:El níquel és un element químic que el fan servir per protegir el ferro, per fer piles i parts de cotxes.

Edurne Cortizo Martinez