Les capes de la geosfera: químiques

 

LES CAPES DE LA TERRA

Per estudiar la terra els simòlegs van fer dues classificacions:

-Segons l’estat químic: el va descobrir Bullem al any 1963  i estudia de què estan fetes capes de la terra.

-Segons l’estat físic: que estudia el comportament dels materials, i els canvis que poden ocasionar al planeta.

ESTAT QUÍMIC O ESTÀTIC

Les capes internes de la terra són:

L’ESCORÇA:

Continental: És sòlida, granítica amb roques sedimentaries al damunt. És més espesa que la oceànica. Té l’ 1% de volum terrestre. Mesura de 30-100km (sota les cadenes de muntanyes es més gruixuda).

Oceànica: És sòlida i composta de roques basàliques. També se’n diu SIMA. Mesura aprox. 5km.

-ZONA DE SUBDUCCIÓ: És on una placa de vegades s’enfonsa fins a uns quants centenars de quilòmetre dins el mantell.

MANTELL: és la capa intermitja

Mantell superior: És líquid i més viscós que el del mantell inferior. Està fet per roques i minerals que són l’olivina, el piroxà, el granat…

Entre l’escorça i el mantell superior de vegades és pot descobrir una zona anomenada LVZ.

Dintre el mantell superior és comencen a fer les erupcions de vulcanisme actiu. Mesura aprox. 70- 1.000km.

Mantell Inferior: És d’un sòlid elàstic, és la capa més líquida de totes. Té un 84% de volum terrestre. Mesura 1.000-2.900km.

NUCLI: és la capa més interna de la terra

·Nucli Extern: Està fet per roca líquida, ferro 80%, niquel i altres materials més lleugers.

És viscós semblant a l’aigua. La seva temperatura és d’uns 4.000ºc . Aquí és on es forma la lava.

En el ferro líquid hi poden haver corrents elèctrics que donen lloc a camps magnètics. Mesura de 2.900-5.100 km.

Nucli Intern: És sòlid, metàl·lic, construït per cristal·lització progressiva del nucli extern. La seva temperatura  és d’uns 5.000ºc .Mesura de 5.100-6.378 km.

El nucli intern i extern es el 15% de volum terrestre.

PLAQUES TECTÒNIQUES: Són les que provoquen que els continents es moguin i es separin, provoquen els terratrèmols.

CARLA MARÍ