L’escorça oceànica

QUÈ ÉS L’ESCORÇA OCEÀNICA?

L’escorça oceànica és la part de l’escorça terrestre que està a sota dels oceans.  Té un gruix de 7 a 10 km. L’escorça oceànica cobreix  aproximadament 78% de la superfície planetària.

CAPES DE L’ESCORÇA OCEÀNICA

  1. Roques sedimentàries, d’un gruix d’1 km.2.
  2. Roques basàltiques, amb un gruix de 4 km. 3.
  3. Roques i gabre, d’un gruix d’1 KM.                                                                                                                                     PARTS DE L’ESCORÇA OCEÀNICA

L’escorça oceànica té diferents parts.  Trobem:

1.  Dorsals oceàniques: són grans muntanyes submergides, que poden arribar a 3.000 metres d’altitud.

La dorsal oceànica es forma perquè hi ha una separació entre dues plaques oceàniques. A sota hi ha magma que està molt calent. El magma surt a través de la separació entre les plaques i a l’entrar en contacte amb l’aigua de l’oceà és solidifica formant les muntanyes.

2. Planes oceàniques : són les zones de l’oceà amb poc pendent o comotpletament planes. Normalment es troben al costat de les dorsals oceàniques.

3. Guyot : són muntanyes oceàniques amb el cim pla. Tenen una altura de 1.000 metres. Tenen el cim pla perquè anteriorment, eren formacions volcàniques que quedaven per sobre del nivell del mar formant petites illes. A causa de l’erosió , està per sota de l’oceà.

4. Fosses oceàniques : són zones de gran profunditat al fons oceànic. Pot arribar a tindre 11 km de profunditat. Quan dues plaques tectòniques entren en contacte, una s’enfonsa per sota de l’altra. L’espai que queda entre les dues plaques és el que forma la fossa oceànica.

– El relleu marí no és pla, és muntanyós,  són muntanyes de gran elevació que es diuen  dorsals oceàniques. (Zones de separació de les plaques).

– Trobem zones de gran profunditat a prop del continents, són les fosses oceàniques (Zones de col-lisió de les plaques).