Els terratrèmols

TERRATRÈMOLS

Els terratrémols són vibracions de la Terra, formades per les plaques tectòniques. Les plaques tectòniques estan a sota de terra i sempre en mobilitat, quan les plaques tectòniques es rosen o es toquen produeixen mobilitats a la superfície, que produeixen:

L’erupció d’un volcà o un terratrèmol.

Normalment es produeix un  terratrèmol.

Gràcies a les plaques tectòniques es produeixen les muntanyes, perquè si no existisin les plaques tectòniques el món seria pla.

 

 

 

 

 

 

SISMÒGRAF

Un sismògraf és un aparell per mesurar els terratrèmols, és a dir que en el sismògraf apareix una llista de números del 1…..9 en forma de escala, això es diu l’escala de Richter, també com l’escala de magnitud. Aquest aparell es fa servir per mesurar l’energia que té el terratrèmol.

 

 

 

 

 

 

MERCALLI

Jusepe Mercalli és un ingenier Itàlia que amb un aparell anomenat Mercall podia veure el mal que havia fet el terratrèmol.