Les capes de la geosfera: físiques

LES CAPES DE LA TERRA

Per estudiar la terra els simòlegs van fer dues classificacions:

-Segons l’estat químic: el va descobrir Bullem al any 1963  i estudia de què estan fetes capes de la terra.

-Segons l’estat físic: que estudia el comportament dels materials, i els canvis que poden ocasionar al planeta.

ESTAT DINÀMIC O ESTAT FÍSIC

La terra està dividida en les següents capes:

LITOSFERA: És la capa que abarca l’escorça i el mantell superior. El límit inferior troba una profunditat entre 100-200 km. Dintre la litosfera les ones sísmiques disminueixen la velocitat, va més a poc a poc.

ASTENOSFERA: Està formada de roca líquida i està sota de la litosfera.

CAPA D: Té restes de materials del mantell. la seva temperatura es d’uns 3.000ºc.

MESOSFERA: inclou una part del mantell i del nucli.

-ENDOSFERA: és la capa més interna de la terra

CARLA MARÍ