Exosfera

L’exosfera és l’última capa de l’atmosfera terrestre per sobre de la termosfera i a més de 500 km d’altura, en contacte amb l’espai exterior, on existeix pràcticament el buit. És la regió atmosfèrica més distant de la superfície terrestre. El seu límit superior es localitza a altituds entre 600 i 960 km i fins i tot 1000 km. És la zona de trànsit entre l’atmosfera terrestre i l’espai interplanetari.

En aquesta capa es formen els estels fugaços.

Conté molta pols còsmica que cau sobre la terra i que fa augmentar el seu pes en unes 20000 tones. Allà es poden trobar satèl·lits meteorològics d’orbita polar. A l’exosfera, el concepte tèrmic desapareix, a més conte un flux de partícules (provocat per l’acció del camp magnètic terrestre sobre el vent solar incident), que constitueix els cinturons de Van Allen (que són certes zones de la magnetosfera terrestre on es concentren aquestes partícules carregades altament radioactives, són àrees en forma de anell on els protons, els electrons i d’altres partícules carregades es mouen en forma ďespiral. Van ser descoberts l’any 1958 i reben aquest nom en honor al seu descobridor: James Van Allen).

Els gasos que formen l’exosfera són sobretot hidrogen, heli i, en menor proporció, oxigen.Resultat d'imatges de exosfera