Les plaques tectòniques

LES PLAQUES TECTÒNIQUES
Les plaques tectòniques són capes rígides de roca sòlida que formen la superfície terrestre. La Terra està trencada en plaques que es mouen damunt del mantell.

Quan es va crear la terra només hi havia un sol continent que es deia Pangea. A la llarg del temps s’han anat separant i ara hi ha 6 continents.

Les plaques estan en contacte entre si i en moviment constant, com grans planxes que s’ajunten o se separen. De vegades es trenquen formant falles (són esquerdes que es fan a l’escorça terrestre). Provocant els canvis geològics (terra) com els sismes (tremolors de menys intensitat) i terratrèmols a les fronteres de les plaques.

Les plaques que es troben al fons del mar es diuen plaques oceàniques i les que estan sota la superfície terrestre són plaques continentals.

Les plaques més grans són les següents:

Africana

Antàrtica

Australiana

Eurasiàtica

Nord-americana

Pacífica

Sud-americana

 

TIPUS DE MOVIMENTS DE LES PLAQUES TECTÒNIQUES

Convergència continental és un moviment de les plaques tectòniques. Són 2 plaques continentals que xoquen i formen muntanyes i  terratrèmols. Però hi ha 2 formes, si xoquen  cap a dins formen les muntanyes i si s’arruga cap a formen falles, rius…

Plaques divergents són 2 plaques oceàniques que xoquen i formen terratrèmols i tsunamis.

 

Plaques transformants són 2 plaques que van cada una cap a un costat diferent i rellisquen. Formen terratrèmols i falles.

 

 

 

Aura Verdú Diarte