Resultats de les enquestes

home edat si 6 2 8 7 nc

Per poder dur a terme les valoracions de l’enquesta vaig demanar a un mínim de cent internautes a què contestessin les preguntes. Les dones es van prendre més molèsties per a contestar la meva enquesta relacionada amb el teatre clàssic, ja que predominen les seves respostes més que els homes. La franja d’edat que més ha respost les preguntes ha estat la gent jove, sobretot els menors d’edat, considero que això es deu a què entre els internautes hi predomina la juventut.

Respecte a la pregunta si havien assistit mai a una representació amb referents grecollatins, gran part mai no hi havia anat, d’altra banda, gran quantitat sí, però hi havia d’altres que si havien anat, no ho sabien, degut a la falta de coneixements respecte a la cultura grecollatina. En la següent pregunta, la majoria dels que havien contestat l’enquesta han respost que sí que els agradaria assistir a una funció amb pervivència clàssica.

La majoria dels internautes considera que sí que té prou coneixement sobre la cultura grecollatina en el cas d’assistir a una representació i saber quins referents clàssics es prenen, tot i així, hi ha una gran part que considera que no té aquest coneixement i una petita quantitat no sap si disposa d’aquest coneixement.

En la següent pregunta: Creus que la cultura grecollatina ha anat desapareixent del teatre? guanya tant el sí com el no, i una petita part considera que no ho sap. La majoria dels internautes considera que assistir a obres amb referents clàssics grecollatins els incentiva a la cultura.

Els enquestats consideren que la desaparició dels referents grecollatins en el teatre es deuen a la manca de cultura per part dels espectadors, ja que aquesta brilla per la seva absència. El públic no es mostra interessat en aquest tipus de representacions perquè busquen, més aviat, identificació que falta en les obres grecollatines a causa de l’avanç de la civilització. L’alt preu de les funcions influencia molt a l’hora d’anar al teatre. Com he anomenat abans, el públic careix de cultura, per tant, busquen models més lleugers i agradables, portin missatge o no. D’altra banda, part dels enquestats considera que els referents grecollatins no han desaparegut del teatre, però que són tendències que van i vénen.

Les obres més recomanades són: El Soldat Fanfarró, Les Coèfores, Medea, Antígona, Fedra, Lisístrata, Orfeu i Eurídice, Èdip Rei i Electra, entre les quals les més vistes pels internautes són: Antígona, Medea i Electra.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *