Category Archives: Pla de Lectura de Centre

El projecte de biblioteca i la trobada literària de la ZER Ribera d’Ebre Nord

Aquest és el títol de l’experiència exposada per la ZER Ribera d’Ebre Nord, a la Jornada de Biblioteques Escolars de les Terres de l’Ebre del passat 28 de juny a Tortosa.

La mestra Lita Vila que porta des dels inicis del Puntedu, fa més de 10 anys,  tota la coordinació de la biblioteca escolar de la ZER, va emmarcar la ponència, explicant la dinàmica de les tres escoles puntedu.

La mestra Noemí Cano, a partir del curs telemàtic Puntedu, ha dissenyat el nou projecte de Biblioteca Escolar de la ZER que va exposar resumidament. Un projecte que parteix del nou document del Puntedu que s’ha consensuat i completat amb les aportacions de cada centre de la ZER i l’assessorament del CRP.

La mestra Elisabet Reverter va explicar com desenvolupen la trobada de ZER amb la visita d’un autor, la lectura prèvia de les seves obres, el certamen de lectura en veu alta i la vivència compartida, com a bona pràctica que porten realitzant des dels inicis de la ZER i que s’inclou al projecte de biblioteca escolar amb el model de fitxa del PLEC com activitat representativa consolidada.

Per acabar la seva intervenció la mestra Maribel Garcia va mostrar els lapbook i el treball de les obres de l’autor que els ha visitat en aquesta darrera trobada de ZER, Pere Martí Bertran lligades a l’activitat literària i a la cerca d’informació temàtica.

Des del Programa Puntedu les van felicitar i els hi van demanar de compartir el seu projecte de biblioteca, com a model per a altres centres.

 

ZER Ribera d'Ebre Nord Jornada Biblioteques Escolars TE  ZER Ribera d'Ebre Nord Jorndad BibliotequesTE

Bon inici de curs

Els centres docents i les seves biblioteques planifiquen les activitats d’animació lectora per a conrear el gust per la lectura dels alumnes.

No oblidem que des de la biblioteca també cal donar suport al currículum i sobretot als altres dos grans eixos del Pla de Lectura de Centre, la competència lectora  i la competència informacional des de la vessant de cerca i tractament de la informació en els llibres físics o digitals i a internet.

Nous propòsits i nous reptes per a seguir millorant des de cada biblioteca escolar, entesa com un centre de recursos i de promoció de la lectura en tots els seus àmbits i lligada al projecte educatiu del centre.

I el més important és que cada biblioteca escolar està en xarxa i compartim.

Podeu mirar el recull del Seminari de Biblioteques Escolars del curs passat

o la xarxa Puntedu del Departament d’Ensenyament

o altres exemples:

biblioast                                                                 Bon curs escolar!

La biblioteca de l’escola de Ferreries de Tortosa ens obri les seves portes

blocFerreries

Una visita a la biblioteca de l’escola de Ferreries guiada per la seva coordinadora Mª José Giné, ens dóna una visió general d’una bona biblioteca escolar oberta a l’entorn.

Per a les escoles que engeguen la seva biblioteca és un bon referent.

Si volem aprofundir en les activitats que realitzen dins els tres àmbits del PLEC podem mirar la seva pàgina web:

bibFerreriesAct

 

Jornada de Biblioteques Escolars a les Terres de l’Ebre:

“Pla de Lectura i Biblioteca Escolar”

Aquest és el tema central de la Jornada de Biblioteques Escolars a les Terres de l’Ebre, del dia 25 de juny a Tortosa, de 9 del matí a 2 del migdia.

La Jornada s’inicia amb la conferència de Dolors Bundó, formadora i col·laboradora del Programa Puntedu del Departament d’Ensenyament, que després ens exposarà el PLEC del seu centre, l’escola Cossetània de Vilanova i la Geltrú.

A la segona part intervenen els següents centres:

-INSTITUT CRISTÒFOL DESPUIG DE TORTOSA

-ESCOLA DE FERRERIES

-ZER MONTSIÀ

-INSTITUT RAMON BERENGUER IV D’AMPOSTA

El termini d’ inscripció finalitza el 20 de juny.

Aquí podeu consultar el programa:

 

 

 

 

Trobareu les experiències presentades a la pàgina del PLEC d’aquest bloc.

I com en les darreres jornades de biblioteques escolars, al recull de les Jornades de Biblioteca de les Terres de l’Ebre.

L’impuls de la lectura: Una estratègia per a l’èxit escolar

A les Terres de l’Ebre es va realitzar la Jornada inicial de presentació de l’Impuls de la Lectura del Departament d’Ensenyament, el passat 17 de novembre a Tortosa, amb els centres prioritzats i els centres de referència de primària i de secundària.

L’objectiu principal és millorar la competència lectora de tot l’alumnat per afavorir l’èxit educatiu.

“La competència lectora entesa com la capacitat de comprendre i utilitzar textos de tota mena, reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i totes les potencialitats personals que faran possible participar de manera conscient, crítica, responsable i cívica en una societat democràtica.”

Cal doncs, treballar els tres eixos de la lectura:

  • SABER LLEGIR: aprendre a llegir i millorar el procés i el nivell lector.
  • LLEGIR PER APRENDRE: aprenentatge a través de la lectura. La lectura com a eina d’accés a la informació, de descoberta i d’ampliació de coneixements, relacionada amb la competència informacional.
  • LLEGIR PER PLAER: gust per la lectura i desenvolupament de l’hàbit lector.

La conferència d’Enric Queralt va sintetitzar alguns aspectes fonamentals de reflexió al centre per a fer propostes de millora i per a clarificar què és ser lector competent avui en dia.

Hi ha diferents nivells de comprensió lectora i moltes maneres de llegir. No és el mateix llegir per estudiar, que llegir per gaudir, que llegir per reelaborar la informació o per expressar-se públicament.

Per tant cada alumne ha d’aprendre i millorar aquestes estratègies i habilitats lectores fonamentals per a l’èxit escolar.

El document “La lectura al centre educatiu” ens ajudarà a planificar aquest procés al centre.

A la web trobarem més informació i recursos:


Les Orientacions per a la millora de la Comprensió Lectora i l’Expressió Escrita per a Primària
i les Orientacions per a la millora de la Comprensió Lectora i Expressió Escrita per a l’Educació Secundària Obligatòria són eines de suport al treball de la Competència Comunicativa Lingüística.

Els Informes d’Avaluació del Consell Superior d’Avaluació són un bon referent:

-Documents, número 12. Competència Lectora: Marc conceptual per a l’Avaluació. PISA2009.

05 Documents. PIRLS 2006. Estudi Internacional sobre el progrés en comprensió lectora.

 

Les publicacions d’autors reconeguts com Isabel Solé, Neus Santmartí i Daniel Cassany ens defineixen també aquest camí.

Altres recursos en línia amb propostes d’activitats lectores a: http://blocs.xtec.cat/clectora/

a  l’ Espai LIC i  al  Banc de recursos dels CRP: La lectura: font de plaer i de coneixement .

 

L’acompanyament lector

flixbibliollibres

A l’escola desenvolupem la competència lectora dels nostres xiquets i xiquetes amb un treball pautat i progressiu a l’aula i a la biblioteca escolar.

Però hi ha un altre aspecte que cal potenciar perquè pensem que des del “gust per la lectura” podem fer progressar molt més el nivell lector de cada alumne.

Aquest ACOMPANYAMENT LECTOR per a fer millors lectors es realitza des de l’escola, però també des de casa.

A cada centre i a cada biblioteca escolar anem dissenyant estratègies per treballar l’animació lectora amb bons consells per a:

-cercar lectures motivadores i adaptades a cada alumne i nivell educatiu

-treballar diferents modalitats de lectura i les estones dedicades a la lectura

-implicar a les famílies i reforçar la lectura a casa

-selccionar recursos digitals per captar a nous lectors

Mireu alguns exemples:

🙂 Escola Enric Grau Fontseré: Programa de Lectura a casa, amb Maletes, Xerrades a pares o Butlletí Puntedu des de la Biblioteca de l’escola de Flix.

😮 ZER Ribera d’Ebre Nord: Programa “La Maleta Viatgera” amb lots de materials diversos, Decàleg dels bons lectors, llibreta i bloc de ZER per a l’intercanvi de comentaris sobre les lectures a casa amb les famílies de les tres escoles de Garcia, Vinebre i la Torre de l’Espanyol.

😉 Col·legi Santa Teresa de Móra d’Ebre: Bons consells lectors des del Bloc de la Biblioteca Escolar.

Internet i Lectura comprensiva: “Com fer un treball”

COM FA  UN  TREBALL  MONOGRÀFIC  L’ALUMNE?

LLEGEIX I ENTEN REALMENT TOT EL QUE PRESENTA EN EL TREBALL RECOLLIT?

COM EVITEM EL “COPIAR I PEGAR” SENSE UNA LECTURA COMPRENSIVA I SINTÈTICA?

Fent servir les habilitats de cerca, de tractament i de comunicació de la informació a l’aula, a la biblioteca i a internet, seqüenciant estratègies. Posant especial atenció en la comprensió lectora, en com llegeix l’alumne/a i treballant de manera seqüenciada i sitemàtica les activitats prèvies, durant i després de la lectura.

Potenciant les competències:

-Competència d’aprendre a aprendre

-Competència comunicativo lingüística audiovisual (competència lectora)

-C. del tractament de la informació i competència digital

-Competència social-ciutadana

———————————————-PROCÉS  GENERAL—————————————

1er.-L’alumne parteix d’un índex o esquema del que vol saber i del que necessita i vol presentar o demanem recollir: Estratègies prèvies organitzatives , de conceptes previs,  d’elaborar guions i organitzar el treball.

2on.-Saber localitzar i utilitzar la informació: Estratègies de cerca i tractament de la informació (a internet, a la biblioteca, …), identificació de les fonts d’informació i ús crític, autònom i responsable de les principals fonts d’informació.

3er.-Estratègies de lectura comprensiva.

L’alumne dedica un temps (que considerem molt valuós ) a la lectura comprensiva, reflexiva i analítica. Treball lector,  comprensió de diferents tipologies textuals, anàlisi de textos  i activitats lectores.

L’alumne/a  ha de reflexionar i s’ha d’autopreguntar:

-QUÈ  HE  TROBAT  DEL  QUE  BUSCAVA  O  DEL  QUE  EM  DEMANAVEN  FER?

-QUÈ ENTENC?    QUÈ EM SERVEIX? …

4art.-Redacció del treball: Estratègies de resum-síntesi-conclusions-construcció de nous continguts-relacions amb altres conceptes-…

5è.-I acabar fent la presentació final del treball aplicant Estratègies de comunicació segons el llenguatge, el format i el suport escollit o demanat (oral, escrit, digital, multimèdia, audiovisual, …)

Recull elaborat per Joana Vernet -SE-CRP Ribera d’Ebre per al Pla Lector de les escoles d’Ascó i Flix i la coordinació de les biblioteques escolars.

Font: Mediateca dels CRPs, Banc de Recursos dels CRPs sobre la Lectura, Biblioteques Escolars Puntedu.

Pla de Lectura-Escriptura i Investigació de Centre

Esperant un document oficial del Departament d’Educació, als centres educatius que tenim Biblioteques Escolars Puntedu, anem fent camí cap a un Pla de Lectura útil i que ens serveixi per a recollir les activitats de lectura a la Biblioteca o a l’aula.

Partim del document de formació del puntedu, hi hem inclòs les competències bàsiques i fem un recull inicial seguint els tres àmbits del PLEC:

Competència lectora: Aprendre a llegir i millorar la lectura

Competència informacional: Llegir per aprendre i alfabetització informacinal

Plaer lector: Gust per la lectura

Seguim els models i orientacions del Programa Puntedu:

.Biblioteques Escolars Puntedu del Departament d’Educació

i a més hem tret molt de profit del recull elaborat per:

.Biblioteques de Salt. Girona

.Bibliotecas de Andalucia

per a  estratègies de cerca, tractament i comunicació de la informació.

Biblioteca escolar oberta a l’entorn. El futur és a les teves mans.

Aquest és el títol de la conferència realitzada per Joan Portell Rifà (pedagog, escriptor, assessor i crític de literatura infantil i juvenil) a la Jornada de Biblioteques Escolars a les Terres de l’Ebre el passat dilluns 28 de juny a Tortosa.

Com a responsable de l’elaboració de l’estudi dels hàbits de lectura dels infants i joves en els anys 2005 i 2009, realitzat pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (CLIJCAT) va destacar:

-La millora de la implicació de la família i dels pares en la lectura dels seus fills.

-L’augment espectacular dels llibres i la lectura dins la xarxa social i la xarxa d’amistats com a prescriptores de les lectures. La lectura com a identificadora del grup i com a bé de consum cultural entre els joves, amb tendències i estils, a imatge i semblança de la música o de la roba.

Com a col·laborador del Departament d’Educació en el programa del gust per la lectura i amb el Programa Puntedu de Biblioteques Escolars en l’elaboració del Pla de Lectura de Centre va indicar els dos camins lectors:

-la via curricular de la lectura,  amb el camí oficial de formació del lector literari com a tasca de tots els agents implicats i on la Biblioteca Escolar és un reforç pel centre i per l’aula.

-la via no curricular de la lectura que ha de generar:

.pràctiques que animin a llegir per plaer i desenvolupar el gust per la lectura

.pràctiques que ampliïn la lectura i que la vinculin a altres experiències

.oportunitats lectores noves relacionades amb els interessos de la xarxa social

Com a promotor de plans de lectura municipals va exposar el programa de motivació a la lectura Municipi lector”, entre d’altres projectes en marxa dins la xarxa de biblioteques escolars i biblioteques públiques i les entitats de l’entorn que promocionen la lectura, com són:

-Escoles de pares

-Plans d’entorn

-Nascuts per llegir

municipilector6

npl_color4-copiar

A més de donar-nos algunes estratègies  per on començar i fer camí per a que la Biblioteca Escolar:

-Assumeixi el rol del futur: la gestió del coneixement

-Dinamitzi l’entorn, en clara cooperació amb la biblioteca pública i la societat.

-Siguin la columna vertebral del centre educatiu i de l’educació global.

TOTHOM HI ÉS IMPLICAT !