MALETA ALÍCIA

Commemorant l’any 2015 el 150 aniversari de la publicació d’aquest clàssic de la literatura infantil, Alice’s Adventures in Wonderland, de l’escriptor anglès Charles Lutwidge Dodgson, més conegut pel pseudònim de Lewis Carroll,

podeu consultar aquests recursos per llegir, teatralitzar, narrar i gaudir de l’obra  d’Alícia al país de les meravelles, en diferents llengües i versions que tenim al CRP:

Maleta LIJ ALICIA CRP Ribera

A la web 150 alice trobareu il·lustracions fantàstiques.

Elena-Budenna

Il. Elena Budenna