Tag Archives: Biblioteca Escolar i Pla de lectura

Bon inici de curs

Els centres docents i les seves biblioteques planifiquen les activitats d’animació lectora per a conrear el gust per la lectura dels alumnes.

No oblidem que des de la biblioteca també cal donar suport al currículum i sobretot als altres dos grans eixos del Pla de Lectura de Centre, la competència lectora  i la competència informacional des de la vessant de cerca i tractament de la informació en els llibres físics o digitals i a internet.

Nous propòsits i nous reptes per a seguir millorant des de cada biblioteca escolar, entesa com un centre de recursos i de promoció de la lectura en tots els seus àmbits i lligada al projecte educatiu del centre.

I el més important és que cada biblioteca escolar està en xarxa i compartim.

Podeu mirar el recull del Seminari de Biblioteques Escolars del curs passat

o la xarxa Puntedu del Departament d’Ensenyament

o altres exemples:

biblioast                                                                 Bon curs escolar!

La biblioteca escolar de Riba-roja i la planificació de la lectura

Felicitem a l’escola de Riba-roja d’Ebre per la bona dinamització de la seva biblioteca i la planificació dels moments de lectura.

Seguint els consells de l’assessor Enric Queralt per a planificar els 30 minuts de lectura diària, es planifica la lectura acompanyada o model lector, la lectura silenciosa i la lectura en veu alta per a millorar la competència lectora i el gust per llegir de l’alumnat.

El pla de lectura anual, per cicles, dins l’horari setmanal, on cada dia té establert un tipus de lectura, és la base d’aquesta bona coordinació i sistematització.

Cada tipus de lectura té consensuades i recollides les seves estratègies metodològiques per a cada activitat:

-COM HO FEM?

-QUINS TEXTOS UTILITZEM?

-TEMPORALITZACIÓ

-OBSERVACIONS PER A LA SEVA APLICACIÓ

I cada tipus de lectura té les eines per a recollir-ho i avaluar-ho. A més les pautes, les cartelleres orientatives a la classe o les rúbriques que apliquen els propis alumnes a cada cicle per avaluar l’apadrinament lector o la lectura en veu alta, els ajuden a autoavaluar-se i a prendre consciència del seu propi progrés.

portadaApadrinamentLector   avalLVARibaroja