L’impuls de la lectura: Una estratègia per a l’èxit escolar

A les Terres de l’Ebre es va realitzar la Jornada inicial de presentació de l’Impuls de la Lectura del Departament d’Ensenyament, el passat 17 de novembre a Tortosa, amb els centres prioritzats i els centres de referència de primària i de secundària.

L’objectiu principal és millorar la competència lectora de tot l’alumnat per afavorir l’èxit educatiu.

“La competència lectora entesa com la capacitat de comprendre i utilitzar textos de tota mena, reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i totes les potencialitats personals que faran possible participar de manera conscient, crítica, responsable i cívica en una societat democràtica.”

Cal doncs, treballar els tres eixos de la lectura:

  • SABER LLEGIR: aprendre a llegir i millorar el procés i el nivell lector.
  • LLEGIR PER APRENDRE: aprenentatge a través de la lectura. La lectura com a eina d’accés a la informació, de descoberta i d’ampliació de coneixements, relacionada amb la competència informacional.
  • LLEGIR PER PLAER: gust per la lectura i desenvolupament de l’hàbit lector.

La conferència d’Enric Queralt va sintetitzar alguns aspectes fonamentals de reflexió al centre per a fer propostes de millora i per a clarificar què és ser lector competent avui en dia.

Hi ha diferents nivells de comprensió lectora i moltes maneres de llegir. No és el mateix llegir per estudiar, que llegir per gaudir, que llegir per reelaborar la informació o per expressar-se públicament.

Per tant cada alumne ha d’aprendre i millorar aquestes estratègies i habilitats lectores fonamentals per a l’èxit escolar.

El document “La lectura al centre educatiu” ens ajudarà a planificar aquest procés al centre.

A la web trobarem més informació i recursos:


Les Orientacions per a la millora de la Comprensió Lectora i l’Expressió Escrita per a Primària
i les Orientacions per a la millora de la Comprensió Lectora i Expressió Escrita per a l’Educació Secundària Obligatòria són eines de suport al treball de la Competència Comunicativa Lingüística.

Els Informes d’Avaluació del Consell Superior d’Avaluació són un bon referent:

-Documents, número 12. Competència Lectora: Marc conceptual per a l’Avaluació. PISA2009.

05 Documents. PIRLS 2006. Estudi Internacional sobre el progrés en comprensió lectora.

 

Les publicacions d’autors reconeguts com Isabel Solé, Neus Santmartí i Daniel Cassany ens defineixen també aquest camí.

Altres recursos en línia amb propostes d’activitats lectores a: http://blocs.xtec.cat/clectora/

a  l’ Espai LIC i  al  Banc de recursos dels CRP: La lectura: font de plaer i de coneixement .

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *