Category Archives: competència lectora

Nou BUTLLETÍ DIGITAL Banc De Recursos de la Lectura

Nou BUTLLETÍ DIGITAL BDR, febrer 2017.

Inclou les novetats de la web del BANC DE RECURSOS DE LA LECTURA, amb eines d’educació literària, guies de lectura, propostes didàctiques i efemèrides 2017.
bdrfebrer2017

 

Us demanem que en feu la màxima difusió

i ja sabeu que

ens podeu fer arribar les vostres activitats al CRP per a publicar-les al BDR,

així fem possible que aquest butlletí sigui

una eina per a tothom i de tothom”.

Nou espai web BDR Lectura

Nou espai web Nodes del Banc de Recursos: La Lectura, font de plaer i de coneixement  http://serveiseducatius.xtec.cat/bdrlectura/

webbdr

A la  XTEC s’hi pot accedir des de la pàgina de:

. Serveis Educatius/CRP

. Projecte d’Impuls a la Lectura

.Programa de Biblioteca Escolar Puntedu

Conté 9 apartats, desplegables des de la capçalera:

Biblioteca Escolar

-Competència informacional

-Competència lectora

-Educació literària

-Formació

-Guies de lectura

-Lectura digital

-Pla de Lectura

-Recursos dels CRP

Planifiquem la cerca dins el treball per projectes

Partim d’una biblioteca-mediateca ben organitzada, ben dinamitzada i en coordinació amb els projectes del centre: Centre de recursos (CREA) en xarxa per a donar suport al treball per projectes, com aprenentatge autèntic competencial.

projectes-nati-bergueda

Des de la formació Puntedu i l’eix del PLEC “LLEGIR PER APRENDRE” disposem de models i pautes per a realitzar una cerca documental que ens permet accedir millor a les fonts d’informació.

Els documents inicials de Glòria Durban ja eren molt clars:

Fases del Procés de Cerca i recuperació de la informació.pdf

i tipus de Fonts d’informació on podem cercar.

Actualment fem servir diversos models per a planificar la cerca i acordar estratègies metodològiques al centre:

passos-cerca-infoaula
(cliqueu damunt les imatges i els enllaços per accedir a les fonts consultades)

webbecinfo

 

 

 

La biblioteca escolar facilita la cerca de recursos des de:

-CERCA AL CATÀLEG EPERGAM: Des del camp matèria podem establir les paraules clau acordades per a cercar temes o projectes que es treballen al llarg del curs al centre.

La consulta al nostre catàleg de biblioteca ens ofereix la possibilitat d’imprimir llistats del material cercat o bé només ens cal anotar la signatura dels llibres o documents per a localitzar-los a l’estanteria de la biblioteca.

Totes les biblioteques escolars tenen l’enllaç al catàleg Epergam des de la seva web o blog. També podem tenir l’enllaç al catàleg Argus de les biblioteques públiques i consultar si disposen del material les nostres biblioteques properes o demanar-lo com a préstec interbibliotecari.

-CERCA A LA BIBLIOTECA DIGITAL-VIRTUAL del nostre centre: Inclou els recursos virtuals sobre el projecte a treballar classificats per nivells educatius, temàtica (àrea), tipus de recurs (joc, eina de consulta,…), llengües,…Incorporant els  recursos de l’entorn proper (poble, comarca i territori proper) i que es va enriquint amb les aportacions dels alumnes i de tota la comunitat educativa.

La nostra biblioteca escolar, per tant, té 2 espais: Un físic i un virtual. Aquesta biblioteca digital-virtual a molts centres es visualitza i es pot consultar des del blog o web de la biblioteca i es va actualitzant amb la incorporació dels treballs recollits i les propostes plantejades.

-CERCA A INTERNET: Proposta de cerca pautada en xarxa. Limitar la cerca oferint l’adreça de les pàgines de consulta (s’aconsella poques de 3 a 5, a primària) i oferir orientacions per a valorar-les (autoria, actualització, claretat, nivell, fiabilitat,…)

PLANIFICAR LA CERCA D’INFORMACIÓ : Aquest seria el primer pas dins el treball competencial a l’educació primària que implica sobretot la competència digital, la competència lingüística i la competència d’aprendre a aprendre.

Per tot això cal acordar pautes, orientacions i models de cerca segons el nivell educatiu dels alumnes.

DES DEL SEMINARI DE BIBLIOTEQUES COMPARTIM MODELS I BONES PRÀCTIQUES.

Més informació a:

-Apartat Alfabetització Informacional-ALFIN d’aquest blog.

-Xarxa de competències bàsiques-Treball per projectes : http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/treball-projectes/

-Exemples de Treballs per Projectes partint de models de cerca des de la biblioteca escolar.

-Una proposta-recull des del Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre: BiblioOcellsRiberencs

Primera Trobada de Biblioteques Escolars des del Puntedu

Una dècada del Programa de Biblioteca Escolar Puntedu.

Una mirada enrere i de recull d’experiències que permet enfocar el futur amb noves línies d’actuació.

TrobadaBiblioPunteduPrograma, 31 de maig 2016.

 

Ponències i recull de la trobada.

 

 

 

CONFERÈNCIA INICIAL SOBRE LA UTILITAT DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR:

El conferenciant José García Guerrero ens ofereix la seva visió des de les biblioteques escolars de Màlaga, incidint en la figura del responsable de biblioteca, el potencial de la biblioteca escolar dins el projecte de centre i el pla de lectura de centre, partint de les necessitats concretes de cada institució educativa i sempre assumint plans de treball anuals en funció de la situació real en que es troba la biblioteca.

Recomanem les seves publicacions, des de la Junta d’Andalusia, Libro Abierto entre d’altres també consultades en línia:

La biblioteca escolar, un recurso imprescindible

-La biblioteca escolar. Un recurso imprescindible

-Contribución de la biblioteca escolar al fomento de la lectura

-Programas para el desarrollo de la competencia informacional articulados desde la biblioteca escolar

A L’ESPAI D’EXPERIÈNCIES DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS S’EXPOSEN:

Per a secundària:

-El document: La biblioteca als centres educatius de secundària, d’orientació per als centres per a donar resposta a les necessitats de lectura i d’informació dels adolescents i per respondre a les necessitats de la societat de la informació.

-La biblioteca de l’Institut Martí i Franquès de Tarragona: “De la sala de càstig al paradís perfecte” amb el recull de la seva bona pràctica sobre competència informacional, que podeu consultar aquí.

Per a primària:

-La biblioteca, un espai per aprendre i compartir, Escola Cossetània. http://blocteka.blogspot.com.es/

-Què ens ajuda a ser un centre compromès amb la lectura?. Institut-Escola Pi del Burgar de Reus: http://bibliotecapidelburgar.blogspot.com.es/

DES DEL PROGRAMA PUNTEDU s’exposen les línies de treball realitzades i les que en un futur faran més visibles les biblioteques escolars als centres docents: http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/

-Directori de Blogs i webs de biblioteca escolar, amb els criteris del segell distintiu: blocs.xtec.cat/bibliotequesescolars

-Presentació del document : LA BIBLIOTECA D’AULA, UNA OPORTUNITAT PER A LA LECTURA I EL CONEIXEMENT, a càrrec d’Enric Queralt. Sobretot amb la funció d’apropar els llibres i crear més espais de lectura als centres que complementen la biblioteca escolar.

Aquí es mostres espais de lectura compartits de diferents escoles i remarquem l’espai de RECOMANEM de la Biblioteca escolar de Ginestar del que es va mostrar la imatge en aquesta ponència.

                                                        Imatge del nostre article.

Això vol dir que fem tasques ben fetes i que hem de continuar el camí iniciat.

Recursos LECTURA DIGITAL

Un nou apartat al BANC DE RECURSOS DE LA LECTURA ens facilita trobar apps i recomanacions per a la lectura digital, sobretot de literatura infantil i juvenil amb aplicacions per a tauletes i suports electrònics.
Són eines que cada vegada s’utilitzen més.

Mireu la pàgina:
BDR LECTURA DIGITAL

 

BANC DE RECURSOS DE LA LECTURA

S’acaba de presentar la nova web del BANC DE RECURSOS. LA LECTURA: FONT DE PLAER I DE CONEIXEMENT, destacada a la portada de la XTEC:

Hi trobareu guies bàsiques, propostes didàctiques, enllaços de referència i recursos per competències referents a la lectura, amb notícies i novetats específiques.

Quan hi entreu veureu a la part central els deu blocs principals:

La majoria d’aquests grans blocs contenen subapartats de:

-Bibliografia

-Llicències d’estudis

-Documentació

Aquest repositori d’informació és fruit d’una tasca de col·laboració entre diversos CRP de Catalunya que formen un grup de treball en xarxa que representa i vol abastar a tot el territori.

Trobareu una selecció acurada i actualitzada de recursos relacionats amb la lectura en tot el seu abast.

Des del grup de treball us animem a utilitzar-la i a que ens feu arribar les vostres aportacions.

Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta

Ja es poden consultar les bases del nou Certamen de Lectura en Veu Alta per als alumnes de Primària i Secundària a la web d’Enciclopedia Catalana, amb les diferents fases de selecció.

La inscripció finalitza el 31 d’octubre.

Us animem a practicar la lectura en veu alta amb aquests llibres proposats i que organitzeu dins el vostre centre un Certamen per a realitzar la selecció prèvia de l’alumne que representarà al centre.

MIREU LA PROPOSTA DE LECTURES

A la web s’exposen les destreses per a una bona lectura expressiva i per a la comprensió del que es llegeix. També trobareu les modalitats de lectura en veu alta:

•Lectura dramatitzada: Permet la intervenció de més d’un alumne i la lectura dels fragments corresponents a un narrador i diferents protagonistes de la història.
•Lectura comunicativa: Lectura individual d’un text que els altres no tenen. Potencia la capacitat d’escoltar de la resta del grup.
•Lectura avaluativa: Lectura en veu alta d’un text determinat per avaluar-ne després determinats aspectes: la velocitat, l’entonació, la correcció, el ritme, la fonètica… Permet assenyalar els aspectes concrets de la lectura que cal millorar. 

A més d’altres recursos i graelles de valoració de la lectura en veu alta.

A la Ribera d’Ebre tenim l’experiència de l’Escola Lluís Viñas de Móra d’Ebre que fa diversos anys que hi participa.

 

 

L’impuls de la lectura: Una estratègia per a l’èxit escolar

A les Terres de l’Ebre es va realitzar la Jornada inicial de presentació de l’Impuls de la Lectura del Departament d’Ensenyament, el passat 17 de novembre a Tortosa, amb els centres prioritzats i els centres de referència de primària i de secundària.

L’objectiu principal és millorar la competència lectora de tot l’alumnat per afavorir l’èxit educatiu.

“La competència lectora entesa com la capacitat de comprendre i utilitzar textos de tota mena, reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i totes les potencialitats personals que faran possible participar de manera conscient, crítica, responsable i cívica en una societat democràtica.”

Cal doncs, treballar els tres eixos de la lectura:

  • SABER LLEGIR: aprendre a llegir i millorar el procés i el nivell lector.
  • LLEGIR PER APRENDRE: aprenentatge a través de la lectura. La lectura com a eina d’accés a la informació, de descoberta i d’ampliació de coneixements, relacionada amb la competència informacional.
  • LLEGIR PER PLAER: gust per la lectura i desenvolupament de l’hàbit lector.

La conferència d’Enric Queralt va sintetitzar alguns aspectes fonamentals de reflexió al centre per a fer propostes de millora i per a clarificar què és ser lector competent avui en dia.

Hi ha diferents nivells de comprensió lectora i moltes maneres de llegir. No és el mateix llegir per estudiar, que llegir per gaudir, que llegir per reelaborar la informació o per expressar-se públicament.

Per tant cada alumne ha d’aprendre i millorar aquestes estratègies i habilitats lectores fonamentals per a l’èxit escolar.

El document “La lectura al centre educatiu” ens ajudarà a planificar aquest procés al centre.

A la web trobarem més informació i recursos:


Les Orientacions per a la millora de la Comprensió Lectora i l’Expressió Escrita per a Primària
i les Orientacions per a la millora de la Comprensió Lectora i Expressió Escrita per a l’Educació Secundària Obligatòria són eines de suport al treball de la Competència Comunicativa Lingüística.

Els Informes d’Avaluació del Consell Superior d’Avaluació són un bon referent:

-Documents, número 12. Competència Lectora: Marc conceptual per a l’Avaluació. PISA2009.

05 Documents. PIRLS 2006. Estudi Internacional sobre el progrés en comprensió lectora.

 

Les publicacions d’autors reconeguts com Isabel Solé, Neus Santmartí i Daniel Cassany ens defineixen també aquest camí.

Altres recursos en línia amb propostes d’activitats lectores a: http://blocs.xtec.cat/clectora/

a  l’ Espai LIC i  al  Banc de recursos dels CRP: La lectura: font de plaer i de coneixement .

 

L’acompanyament lector

flixbibliollibres

A l’escola desenvolupem la competència lectora dels nostres xiquets i xiquetes amb un treball pautat i progressiu a l’aula i a la biblioteca escolar.

Però hi ha un altre aspecte que cal potenciar perquè pensem que des del “gust per la lectura” podem fer progressar molt més el nivell lector de cada alumne.

Aquest ACOMPANYAMENT LECTOR per a fer millors lectors es realitza des de l’escola, però també des de casa.

A cada centre i a cada biblioteca escolar anem dissenyant estratègies per treballar l’animació lectora amb bons consells per a:

-cercar lectures motivadores i adaptades a cada alumne i nivell educatiu

-treballar diferents modalitats de lectura i les estones dedicades a la lectura

-implicar a les famílies i reforçar la lectura a casa

-selccionar recursos digitals per captar a nous lectors

Mireu alguns exemples:

🙂 Escola Enric Grau Fontseré: Programa de Lectura a casa, amb Maletes, Xerrades a pares o Butlletí Puntedu des de la Biblioteca de l’escola de Flix.

😮 ZER Ribera d’Ebre Nord: Programa “La Maleta Viatgera” amb lots de materials diversos, Decàleg dels bons lectors, llibreta i bloc de ZER per a l’intercanvi de comentaris sobre les lectures a casa amb les famílies de les tres escoles de Garcia, Vinebre i la Torre de l’Espanyol.

😉 Col·legi Santa Teresa de Móra d’Ebre: Bons consells lectors des del Bloc de la Biblioteca Escolar.

Internet i Lectura comprensiva: “Com fer un treball”

COM FA  UN  TREBALL  MONOGRÀFIC  L’ALUMNE?

LLEGEIX I ENTEN REALMENT TOT EL QUE PRESENTA EN EL TREBALL RECOLLIT?

COM EVITEM EL “COPIAR I PEGAR” SENSE UNA LECTURA COMPRENSIVA I SINTÈTICA?

Fent servir les habilitats de cerca, de tractament i de comunicació de la informació a l’aula, a la biblioteca i a internet, seqüenciant estratègies. Posant especial atenció en la comprensió lectora, en com llegeix l’alumne/a i treballant de manera seqüenciada i sitemàtica les activitats prèvies, durant i després de la lectura.

Potenciant les competències:

-Competència d’aprendre a aprendre

-Competència comunicativo lingüística audiovisual (competència lectora)

-C. del tractament de la informació i competència digital

-Competència social-ciutadana

———————————————-PROCÉS  GENERAL—————————————

1er.-L’alumne parteix d’un índex o esquema del que vol saber i del que necessita i vol presentar o demanem recollir: Estratègies prèvies organitzatives , de conceptes previs,  d’elaborar guions i organitzar el treball.

2on.-Saber localitzar i utilitzar la informació: Estratègies de cerca i tractament de la informació (a internet, a la biblioteca, …), identificació de les fonts d’informació i ús crític, autònom i responsable de les principals fonts d’informació.

3er.-Estratègies de lectura comprensiva.

L’alumne dedica un temps (que considerem molt valuós ) a la lectura comprensiva, reflexiva i analítica. Treball lector,  comprensió de diferents tipologies textuals, anàlisi de textos  i activitats lectores.

L’alumne/a  ha de reflexionar i s’ha d’autopreguntar:

-QUÈ  HE  TROBAT  DEL  QUE  BUSCAVA  O  DEL  QUE  EM  DEMANAVEN  FER?

-QUÈ ENTENC?    QUÈ EM SERVEIX? …

4art.-Redacció del treball: Estratègies de resum-síntesi-conclusions-construcció de nous continguts-relacions amb altres conceptes-…

5è.-I acabar fent la presentació final del treball aplicant Estratègies de comunicació segons el llenguatge, el format i el suport escollit o demanat (oral, escrit, digital, multimèdia, audiovisual, …)

Recull elaborat per Joana Vernet -SE-CRP Ribera d’Ebre per al Pla Lector de les escoles d’Ascó i Flix i la coordinació de les biblioteques escolars.

Font: Mediateca dels CRPs, Banc de Recursos dels CRPs sobre la Lectura, Biblioteques Escolars Puntedu.