Puntedu

El Programa Puntedu del Departament d’Ensenyament continua treballant per donar suport a totes les biblioteques escolars de Catalunya amb l’objectiu de:

“Potenciar la biblioteca escolar “puntedu” com un espai de recursos on  trobar informació en diferents suports a l’abast de l’alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l’alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d’informació, i promoure l’hàbit lector.”

A  la seva web podem consultar des de les directrius de les biblioteques, la formació, el catàleg Epergam, diferents recursos, experiències i el treball en xarxa:

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/

Des del Directori de Blogs i Webs de Biblioteques Escolars podem accedir als espais de biblioteca de centres que han rebut el segell distintiu:

segell_directoriblogs_fons_blanc_300x314

 

 

Com a criteri de qualitat i dinamització del seu blog o web de biblioteca escolar.

Puntedu