GRAFFITI [cat][cast]

hottime.jpg

Dediquem una estona als graffitis?

N’he recollit uns quants enllaços interessants per fer una proposta.

Dedicamos un rato a los graffitis?

he recogido unos cuántos enlaces interesantes para hacer una propuesta.

[kml_flashembed movie="http://es.youtube.com/v/sOQbMgOUO_I" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

proposta/propuesta

El graffiti és una manifestació artística (malauradament no sempre) que mereix una reflexió prèvia perquè afecta de manera diferent a la gent i, per tant, trobarem partidaris i detractors molt actius. És convenient discutir una mica el tema a l’aula abans de començar a dibuixar res.

Dins del món graffitero hi ha diferents disciplines:

 • les signatures o TAGS que són grafies fetes a molta velocitat amb retoladors gruixuts, esponges de betum, esprais…que tenen els orígens al metro de NY a finals dels seixanta. Aquesta pràctica conté elements trets del disseny gràfic (hi ha un component estètic molt evident) i de l’action painting, de potenciar el gest de la mà, del canell i del braç. La rapidesa en l’execució era imprescindible per el perill de ser enxampat pels vigilants del metro que, en aquells anys, eren força violents. En un principi, els tags no eren res més que una empremta personal amb tipografia de pal, però molt ràpidament els vagons van quedar farcits de signatures. Justament allò que havia començat com una mostra diferenciadora va esdevenir una moda que va anar evolucionant cap a obres més elaborades amb diferents estils i tècniques.

taki183.jpgTAKI 183, el primer graffitero de NY/el primer graffitero de NY

 • El Graffiti, que sol representar una paraula pintada amb esprais i deformada en funció de l’estil de l’autor . En aquesta modalitat hi podem trobar lletres amb tractament orgànic, tridimensional, futurista…N’hi ha de molt elaborats i, generalment cal preparar la superfície amb una capa de pintura plàstica el dia abans de la realització. Una de les seves manifestacions més espectaculars és la dels vagons de tren i metro pintats.
 • Els Characters (anomenats quecos en castellà) que representen figures tractades amb gran realisme o amb influències del còmic i de la caricatura. També solen ser molt treballats i necessiten la mateixa preparació que els graffiti.
 • Els abstractes que, com indica el nom són composicions sense cap referent figuratiu. La tècnica és idèntica que els graffiti i els characters.
 • Els stencils, que ara estan en plena ebullició, que es pinten a partir de plantilles retallades de làmines de plàstic (separadors de carpetes).

més informació [cast]

Encara que no ens ho sembli, el procés de treball dels graffiti és força laboriós i té paral·lelismes evidents amb la creació pictòrica clàssica, i els grans graffiteros tenen muntanyes de llibretes plenes d’apunts i proves de les seves obres fetes amb llapis de colors i retoladors. Aquest és un dels punts més interessants per el treball a l’aula.

La proposta d’avui gira al voltant d’un projecte que podeu fer als alumnes. Començaran per trobar una paraula no massa llarga, de 5 o 8 lletres. Pot ser un àlies personal. Llavors caldrà anar a l’ordinador i escriure-la amb qualsevol processador de textos per anar provant quina tipografia s’agafarà com a referència inicial. Un cop impresa en format A5, es treballarà calcant-la i deformant-la. L’objectiu és aconseguir una composició cada cop més abstracte. Normalment s’agafa un motiu bàsic per transformar i trencar les lletres, per exemple, línies diagonals, circumferències, rectangles…i, en canvi, no és aconsellable barrejar massa motius de deformació diferents perquè es pot perdre la unitat estètica de l’obra. En aquest punt, les lletres poden connectar-se entre elles i perdre la seva identitat fina al punt en que sigui impossible llegir-les. Això és bo…els alumnes estan creant obres abstractes sense adonar-se’n. Normalment jo aprofito aquesta fita per parlar dels artistes abstractes com Kandinsky, Klee, Mondrian, Braque, Picasso…i els alumnes comencen a mirar-se’ls amb altres ulls.

A continuació s’ha de treballar el color, amb llàpis o retoladors i continuant calcant. Quan s’arriba a la versió final, cada alumne fa una selecció dels esbossos més representatius del procés, els escaneja i els publica en una presentació de FLICKR o BUBBLESHARE , per acabar presentant la seva feina als companys. També es poden publicar les presentacions en un blog i així els companys en poden fer comentaris.

Per aquells als qui no els interessi massa el graffiti clàssic, l’alternativa pot ser treballar l’stencil, que té moltíssimes possibilitats creatives.

I per rematar la feina, les obres finals es poden convertir en pòsters a BLOCKPOSTERS per penjar a les parets del centre sense embrutar res.

Ah! ja me’n oblidava, mireu que he trobat a Internet; un generador de graffitis!

graffiti.jpg

i també algunes mostres d’aquest art urbà:

http://www.purpleslinky.com/Offbeat/Ten-Pieces-of-Amazing-Graffiti-Art.89473

http://www.barcelonastreetart.net/stencils/stencils.htm
Em sembla que no cal parlar de continguts curriculars…quasi els té tots!


El graffiti es una manifestación artística (lamentablemente no siempre) que merece una reflexión previa porque afecta de manera diferente a la gente y, por lo tanto, encontraremos partidarios y detractores muy activos. Es conveniente, pues, discutir un poco el tema en el aula antes de empezar a crear.

Dentro del mundo graffitero hay diferentes disciplinas:

 • las firmas o TAGS que son grafías hechas a gran velocidad con rotuladores gruesos, esponjas de betún, sprays…que tienen sus orígenes en el metro de NY a finales de los sesenta. Esta práctica contiene elementos sacados del diseño gráfico (hay un componente estético muy evidente) y del action painting, de potenciar el gesto de la mano, de la muñeca y del brazo. La rapidez en la ejecución era imprescindible por el peligro de ser pillado por los vigilantes del metro que, en aquellos años, eran bastante violentos. En un principio, los tags no eran nada más que una huella personal con tipografia de palo, pero muy rápidamente los vagones quedaron repletos de firmas. Justamente aquello que había empezado como una muestra diferenciadora se transformó en una moda que fue evolucionando hacia obras más elaboradas con diferentes estilos y técnicas.

taki183.jpgTAKI 183, el primer graffitero de NY

 • El Graffiti, que suele representar una palabra pintada con esprays y deformada en función del estilo del autor . En esta modalidad podemos encontrar letras con tratamiento orgánico, tridimensional, futurista…Los hay de muy elaborados y, generalmente hace falta preparar la superficie con una capa de pintura plástica el día anterior a la realización. Una de sus manifestaciones más espectaculares es la de los vagones de tren y metro pintados.
 • Los Characters (denominados quecos en castellano) que representan figuras tratadas con gran realismo o con influencias del cómic y de la caricatura. También suelen ser muy trabajados y necesitan la misma preparación que los graffiti.
 • Los abstractos que, como indica el nombre son composiciones sin ningún referente figurativo. La técnica es idéntica que los graffiti y los characters.
 • Los stencils, que ahora están en llena ebullición, se pintan a partir de plantillas recortadas de láminas de plástico (separadores de carpetas).


más información [cast]

Aunque no nos lo parezca, el proceso de trabajo de los graffiti es bastante laborioso y tiene paralelismos evidentes con la creación pictórica clásica; los grandes graffiteros tienen montañas de libretas llenas de apuntes y bocetos de sus obras hechas con lápices de colores y rotuladores. Este es uno de los puntos más interesantes del trabajo en el aula.

La propuesta de hoy gira alrededor de un proyecto que podéis hacer con los alumnos. Empezarán para encontrar una palabra no demasiado larga, de 5 u 8 letras. Puede ser un apodo personal. A partir de ahí, hará falta conectar el ordenador y escribir la palabra con cualquier procesador de textos para ir probando qué tipografia se elegirá como referencia inicial. Una vez imprimida en formato A5, se trabajará calcándola y deformándola. El objetivo es conseguir una composición cada vez más abstracta. Normalmente se coge un motivo básico para transformar y romper las letras, por ejemplo, líneas diagonales, circunferencias, rectángulos…y, en cambio, no es aconsejable mezclar demasiados motivos de deformació diferentes porque se puede perder la unidad estética de la obra. En este punto, las letras pueden conectarse entre ellas y perder su identidad hasta el punto en que sea imposible leerlas. Esto es bueno…los alumnos están creando obras abstractas sin darse cuenta. Normalmente yo aprovecho este momento para hablar de los artistas abstractos como Kandinsky, Klee, Mondrian, Braque, Picasso…y los alumnos empiezan a mirárselos con otros ojos.

A continuación se tiene que trabajar el color, con lápices o rotuladores y continuando calcando. Cuando se llega a la versión final, cada alumno hace una selección de los bocetos más representativos del proceso, los escanea y los publica en una presentación de FLICKR o BUBBLESHARE , para acabar presentando su trabajo a los compañeros. También se pueden publicar las presentaciones en un blog y así los compañeros pueden hacer comentarios.

Por aquellos a quienes no los interese demasiado el graffiti clásico, la alternativa puede ser trabajar la stencil, que tiene muchísimas posibilidades creativas.

Y para rematar el trabajo, las obras finales se pueden convertir en pósters a BLOCKPOSTERS para colgar a las paredes del centro sin ensuciar nada.

Ah! ya me olvidaba, miráis que he encontrado en Internet; un generador de graffitis!

graffiti.jpg

y también algunas muestras de este arte urbano:

http://www.purpleslinky.com/Offbeat/Ten-Pieces-of-Amazing-Graffiti-Art.89473

http://www.barcelonastreetart.net/stencils/stencils.htm

Me parece que no hace falta hablar de contenidos curriculares…casi los tiene todos!

3 pensaments a “GRAFFITI [cat][cast]

 1. la verdad q me encantan los graffitis.. Nunk hice uno pero siempre me encantaron, los dibujos, los diseños, las letras, los colores, los sentidos…
  me encantaa!

  Suerteee

  Juliju=)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *