DISSENY GRÀFIC – DISEÑO GRÁFICO [cat][cast]

disseny.jpg

Si algú vol treballar el disseny de logos amb els alumnes, aqui teniu uns quants enllaços que us poden ajudar (espero). Jo sempre he estat del parer de que aquests tipus de continguts s’han de treballar en un procés d’inmersió, és a dir, reproduint el més fidelment possible el model client-estudi de disseny a l’aula. La motivació dels alumnes és molt més gran.

Si alguien quiere trabajar con los alumnos el diseño de logotipos, aquí tenéis unos cuantos enlaces que os pueden ayudar (espero). Yo siempre he sido de la opinión que éste tipo de contenidos hay que tratarlos en un proceso de inmersión, es decir, reproduciendo lo más fielmente posible el modelo cliente-estudio de diseño en el aula. La motivación del alumnado es muchísimo más grande.

proposta/propuesta

BLOGS DE DISSENY – BLOGS DE DISEÑO

http://www.ateneupopular.com/

http://www.aialex.com/2007/07/09/top-50-inspirational-websites-for-designers/

http://www.logoblog.org/wordpress/

HISTÒRIA DELS LOGOS – HISTORIA DE LOS LOGOS

http://www.neatorama.com/2008/02/07/the-evolution-of-tech-companies-logos

http://inspiredology.com/logos/120-brilliant-logos/

http://www.logodesignlove.com/best-logo-design-resources

PRINCIPIS DE DISSENY – PRINCIPIOS DE DISEÑO

 • PALETES DE COLOR – PALETAS DE COLOR:http://www.colourlovers.com/palettes/top
 • COLOR:http://www.avivadirectory.com/color/
 • RECURSOS:http://justcreativedesign.com/2008/02/25/99-graphic-design-resources/
 • WEB:http://psdtuts.com/designing-tutorials/9-essential-principles-for-good-web-design/
 • http://www.alistapart.com/articles/whitespace
 • http://psdtuts.com/designing-tutorials/elements-of-great-web-design-the-polish/
 • http://www.smashingmagazine.com/2007/05/21/60-elegant-and-visually-appealling-designs/

CONSELLS – CONSEJOS

 • TIPOGRAFIA :http://www.x24d.com/blog/?p=35
 • INSPIRACIÓ – INSPIRACIÓN:http://psdtuts.com/designing-tutorials/elements-of-great-web-design-the-polish/
 • http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/114

IDEES – IDEAS

 • CARÀTULES CD – CARÁTULAS CD:http://www.iamboredr.com/media/2/The_holes_in_CD/

Moltes són les possibilitats de proposar activitats relacionades amb el disseny gràfic als alumnes, però sempre cal pensar en quina d’elles pot ser més engrescadora. Per això és bó oferir-los temes relacionats amb el seu entorn més proper.

Jo aconsello establir una dinàmica una mica particular però efectiva, sobretot perquè implica els mateixos alumnes en el procés d’avaluació: cada grup de tres alumnes adopta dos rols, el de client i el d’estudi de disseny. La primera activitat és la de redactar els requeriments que com a clients fan a l’estudi de disseny. Aquest escrit l’han de passar a un altre grup que actúa com a estudi i l’han d’explicar en una reunió (briefing). Aixi, cada grup fa un encàrrec com a client i en rep un altre com a estudi. Quan els dissenys estan llestos, els grups presenten a l’aula el treball que els han presentat els seus companys.

Existen muchas posibilidades para proponer actividades relacionadas con el diseño gráfico a los alumnos, pero siempre hay que pensar cuál de ellas será más atractiva. Para ello es bueno ofrecerles temas relacionados con su entorno más próximo.

Yo aconsejo establecer una dinámica un poco particular pero efectiva, sobre todo porque implica a los mismos alumnos en el proceso de evaluación: cada grupo de tres alumnos adopta dos roles, el de cliente y el de estudio de diseño. La primera actividad consiste en redactar los requerimientos que como clientes hacen al estudio de diseño. Éste escrito deben entregarlo a otro grupo que actúa como estudio y explicarlo en una reunión (briefing). Así cada grupo realiza un encargo como cliente y recibe otro como estudio. Cuando los diseños estan listos, los grupos presentanen el aula los diseños que sus compañeros les han creado.

Aqui teniu una llista dels encàrrecs que podem suggerir / Aquí tenéis una lista con los temas que se pueden sugerir:

-Interfície d’una aplicació de dibuix / Interfaz de una aplicación de dibujo

-Interfície d’un joc / Interfaz de un juego

-Interfície d’un reproductor MP4 / Interfaz de un reproductor de MP4

-Aparença d’un blog o pàgina web / Apariencia de un blog o de una página web

-Caràtula d’un CD/DVD d’un grup musical / Carátula de un CD o DVD de un grupo musical

-Samarreta (pel viatge de final de curs?) / Camiseta ( para el viaje de fin de curso?)

-Alfombreta de ratolí / Alfombrilla para el ratón

-Imatge d’un canal de TV per Internet /Imagen de un canal de TV por Internet

-etc…

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *