MEDALLA DE ORO AL MÉRITO EN LAS BELLAS ARTES [cat]cast[]

picasso_toros.jpg

A mitjans de febrer, el consell de Ministres va publicar la llista de premiats amb la “Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes”. Segons l’acta; “Les Medalles distingeixen a les persones i entitats que hagin destacat en el camp de la creació artística i cultural o hagin prestat notoris serveis en el foment, desenvolupament o difusió de l’art i la cultura o en la conservació del patrimoni artístic”

Entre les personalitats que han rebut el premi trobem coneguts personatges de la creació, interpretació, direcció i promoció artística. L’única nota discordant de la llista és un “Matador de toros”, Francisco Rivera.

La polèmica va aparèixer als pocs dies, dos “matadores de toros” anteriorment premiats, Paco Camino i José Tomás, van anunciar que retornarien les seves medalles a l’estar en desacord amb el premi concedit al seu company.

En la meva opinió, la polèmica no hauria de ser aquesta. El realment escandalós és que un “Matador” tingui una medalla al “Mèrit en les Belles Arts”. Des de quan el “toreo” pertany a les “Belles Arts”?

Puntualitzem:

-El component artístic del toreo apareix amb la “muleta” i el “capote”. Amb la coreografia de l’animal i la persona. Reconec que veure “torear” (que no punxar) a José Tomàs és realment bell. Picasso va fer apunts increïbles de “toros i toreros”.

picasso_toros2.jpg

-El component artístic del toreo desapareix amb el “picador”, les “banderillas” i “l’estoque”. Només he vist una “corrida de toros” en directe i reconec que ho vaig passar molt malament…em vaig posar del costat del toro i vaig patir escoltant els seus laments.

L’art i les capacitats artístiques són una de les característiques úniques de la raça humana, és alguna cosa que ens distingeix dels animals, forma part del que ens permet el nostre cervell, més desenvolupat que l’animal. Forma part de la nostra intel·ligència, que ens permet memorizar per a comparar, crear i sentir. I si la nostra intel·ligència ens condueix a fer de la tortura i mort d’un animal un espectacle, malament anem. I pitjor si, a sobre, ho qualifiquem d’ “ART”…i moltíssim pitjor si a més és “BELLA”.

Hi ha hagut moviments artístics que consideraven bella la mort, la mort humana per motius d’amor, honor…la mort romàntica. Però en la mort del toro no hi ha romanticisme, almenys no pel costat del toro, a qui ningú li demana opinió. I no val en absolut aquell recurs dels incondicionals de “la fiesta” que argumenten que el “toro de lídia” no existiría si no existissin les “corridas”…ara resultarà que nosaltres convertim la selecció natural en un espectacle artístic. O que, en realitat tot es tracta d’una ONG per a la pervivència d’aquests animals

El dia en què en les “corridas” no s’intenti matar al toro escriuré, si em trobo en condicions, un article sobre els seus valors artístics.
Mentrestant em sento molt ofès, com llicenciat en Belles Arts, que ens fiquin en el mateix sac que als “Matadores de toros”

Ho sento, aquesta és la meva opinió

A mediados de febrero, el consejo de Ministros publicó la lista de premiados con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Según el acta; “Las Medallas distinguen a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico”

Entre las personalidades que han recibido el premio encontramos conocidos personajes de la creación, interpretación, dirección y promoción artística. La única nota discordante de la lista es un “Matador de toros”, Francisco Rivera.

La polémica apareció a los pocos días, dos “matadores de toros” anteriormente premiados, Paco Camino y José Tomás, anunciaron que devolverían sus medallas al estar en desacuerdo con el premio concedido a su compañero.

En mi opinión, la polémica no debería ser ésta.  Lo realmente escadaloso es que un “Matador” tenga una medalla al “Mérito en las Bellas Artes”. Desde cuándo el toreo pertenece a las “Bellas Artes”?

Vayamos por partes:

-El componente artístico del toreo aparece con la muleta y el capote. Con la coreografía del animal y la persona. Reconozco que ver torear (que no pinchar) a José Tomàs es realmente bello. Picasso hizo apuntes increíbles de toros y toreros.

picasso_toros_detall.jpg

-El componente artístico del toreo desaparece con el picador, las banderillas y el estoque. Sólo he visto una corrida de toros en directo y reconozco que lo pasé muy mal…me puse del lado del toro y sufrí escuchando sus lamentos.

El arte y las capacidades artísticas son una de las características únicas de la raza humana, es algo que nos distingue de los animales, forma parte de lo que nos permite nuestro cerebro, más desarrollado que el animal. Forma parte de nuestra inteligencia, que nos permite memorizar para comparar, crear y sentir. Y si nuestra inteligencia nos conduce a hacer de la tortura y muerte de un animal un espectáculo, mal vamos. Y peor si encima lo calificamos de “ARTE”…y muchísimo peor si además es “BELLA”.

Ha habido movimientos artísticos que consideraban bella la muerte, la muerte humana por motivos de amor, honor…la muerte romántica. Pero en la muerte del toro no hay romanticismo, al menos no por el lado del toro, a quien nadie le pide opinión.

El día en que en las corridas no se intente matar al toro escribiré, si me encuentro en condiciones, un artículo sobre sus valores artísticos.

Mientras tanto me siento muy ofendido, como licenciado en Bellas Artes, que nos metan en el mismo saco que a los “Matadores de toros”

Lo siento, ésta es mi opinión.