CONSTRUEIX EL TEU MÒBIL PENJANT [cat][cast]

mobil.jpg

Un interactiu amb Flash per construir mòbils penjants a l’estil de’n Calder.

Podreu afegir els filferros i els penjolls i canviar-los els colors i mides i comprovar l’equilibri de l’obra. Finalment en podreu veure una simulació.

Per passar una estoneta.

A l’aula, una bona activitat seria dissenyar, en primer lloc, el mòbil virtual i després construir el real amb filferro, fil de cosir i cartulines.

Un interactivo Flash para construir móviles colgantes al estilo de Calder.

Podréis añadir los alambres y los colgantes i cambiarles los colores , el tamaño y comprobar el equilibrio de la obra. Finalmente disfrutaréis con una simulación.

Para pasar un buen rato.

En clase, una buena actividad sería construir primero el móvil virtual y después, con una captura de pantalla como referencia, hacer la versión real con alambre, hilo de coser y cartulina.

http://www.nga.gov/education/classroom/interactive/mobile.htm

FENT DE POLLOCK [cat][cast]

pollock.jpg

A classe, és dificil transmetre als alumnes les sensacions que es poden experimentar pintant amb la tècnica del dripping que Jackson Pollock va fer famosa. El degoteig de la pintura damunt la tela, el control o descontrol del fluix de pintura, la velocitat del traç, del braç i de la mà i la presència permanent del concepte de composició són aspectes que només apareixen en la pràctica.

Ara podem aproximar-nos molt a la realitat a:

Es difícil, a veces, transmitir a los alumnos las sensaciones que se pueden experimentar con la técnica del dripping que Jackson Pollock hizo famosa. El goteo de la pintura sobre la tela, el control o descontrol del flujo de pintura, la velocidad del traxo, del brazo y de la mano y la presencia permanente del concepto de composición son aspectos que sólo aparecen en la práctica.

Ahora podemos aproximarnos a la realidad en:

http://jacksonpollock.org/

CATÀLEG D’IKEA REINTERPRETAT [cat][cast]

ikeacolor.jpg

Avui ja paro, però abans d’apagar us passo una curiosa experiència que és perfectament aplicable a l’aula com a activitat creativa, d’anàlisi cromàtic i d’estadística. Fins i tot en Mondrian, en Malevich i en Klee ens ajudarien a orientar els alumnes.

Resulta que un dissenyador i artista (hem de separar sempre aquests dos conceptes), Jason Salavon, veient que el catàleg d’IKEA és la publicació més massiva de l’actualitat (175 milions d’exemplars el 2006), ha editat un llibre de les mateixes dimensions i a cada pàgina representa amb rectangles els colors predominants a la pàgina corresponent del catàleg, la mida del rectangle és proporcional a la quantitat d’aquell color en el catàleg. El resultat és una obra magnífica, amb unes fantàstiques combinacions de color.

Por hoy ya es bastante, pero antes de apagar el ordenador os paso una curiosa experiencia que se puede trasladar perfectament al aula como actividad creativa, de análisis cromático y de estadística. Incluso las obras de Mondrian, Malevich y Klee nos podrían ayudar a roientar a los alumnos.

Resulta que un diseñador y artista (debemos separar siempre éstos conceptos), Jason Salavon, viendo que el catálogo de IKEA es la publicación de mayor tirada en la actualidad (175 millones de ejemplares el 2006), ha editado un libro con el mismo formato y, en cada página, representa con rectángulos los colores predominantes de la página correspondiente del catálogo, las medidas del rectángulo son proporcionales a la cantidad de aquel color en la página original. el rsultado es una obra magnífica, con unas maravillosas composiciones de color.

CERCADOR VISUAL [cat][cast]

cercador_visual

Retrievr és un cercador visual. Aquesta aplicació treballa comparant la informació dels píxels del gargot que l’usuari dibuixa, la seva posició i el codi de color, amb les imatges de la base de dades del Flickr, i presenta aquelles imatges que hi tenen relació.

Una bona activitat per parlar als alumnes sobre les imatges bitmap i imaginar el tipus d’algoritmes matemàtics per fer les cerques.

Retrievr es un buscador visual. Ésta aplicación trabaja comparando la información de los píxeles de los trazos dibujados por el usuario, su posición y código de color, con las imágenes de la base de datos de Flickr, y presenta aquellas imágenes relacionadas con éstos parámetros.

Una buena actividad para hablar con los alumnos de las imágenes bitmap e imaginar los algoritmos matemáticos para hacer las búsquedas.

EL FUTUR DE LA INTERACCIÓ [cat][cast]

Un vídeo per convèncer a qui calgui de la necessitat d’una bona educació visual. Això és el futur de la interacció amb els ordinadors, i les aplicacions hauran d’adaptar-se a aquesta interacció i, en consequència, seran cada cop més visuals.

De fet, ara ja tenim el telèfon d’Apple que té aquest tipus d’interacció.

Un vídeo para convencer a quién haga falta de la necesidad de una buena educación visual. Esto es el futuro de la interacción con los ordenadores, y las aplicaciones deberan adaptarse a ésta interacción y, en consecuencia, cada vez seran más visuales.

De hecho, el Iphone de Apple ya funciona así.

ANIMACIÓ TIPOGRÀFICA [cat][cast]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/ZGWkdNWFZiI" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Antoine Bardou-Jacquet, un creatiu visual, i l’Àlex Gopher, un DJ multimèdia van crear aquesta animació només amb lletres. Un deliri.
Penseu en les possibilitats narratives de combinar la tipografia i l’animació. El poeta Joan Brossa ja va fer un gran treball amb les seves poesies visuals.

Antoine Bardou-Jacquet, un creativo visual, y Alex Gopher, un DJ multimedia crearon ésta animación usando únicamente caracteres tipográficos. Un delirio.

Las posibilidades narrativas del uso de las tipografías son infinitas. El poeta Joan Brossa abrió muchas puertas con sus poesias visuales.

PAUL RAND [cat][cast]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/k3XPeGL907E" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Mireu-vos aquest vídeo sobre Paul Rand, el mític dissenyador gràfic americà. És curt però amb un contingut d’alta categoria, y es va publicar el 1997, un any deprés de la seva mort de l’artista (i mireu que em costa a mi dir-li artista a un dissenyadors gràfic…)

Mirad éste vídeo sobre Paul Rand, el mítico diseñador gráfico americano. Es corto pero tiene un contenido de alta categoría, y se publicó en 1997, un año después de la muerte del artista (y pensad que me es muy difícil llamarle artista a un diseñador gráfico…)