HABILITATS – HABILIDADES [cat][cast]

The Atlantic

Llegeixo a “The Atlantic” un antic post al voltant de les habilitats que la societat demanarà als nostres alumnes en la seva incorporació a la societat com a ciutadans. Analitzant la gràfica veig clarament que la nostra matèria hauria de ser estratègica per el desenvolupament de totes elles, no us sembla?

Lamentablement, el futur de la visual i plàstica als centres educatius perd color dia a dia i cada cop és més fosc.

las asignaturas perdedoras – El País

Leo en “The Atlantic” un antiguo post acerca de las habilidades que la sociedad exigirá a nuestros alumnos en su incorporación a la sociedad como ciudadanos. Analizando la gráfica veo claramente que nuestra materia debería ser estratégica para desarrollo de todas ellas, no os parece?

Lamentablemente, el futuro de la visual i plástica en los centros educativos pierde color día a día y cada vez es más oscuro.

las asignaturas perdedoras – El País