Ens organitzem

L’escola Josep Peñuelas del Rio és l’escola de la Jonquera. És un centre de dues línies format per un claustre de 33 mestres dels quals 23 formem part de l’equip impulsor de la xarxa de competències bàsiques.

Amb un equip tan gran el primer pas necessari per poder desenvolupar un projecte ha estat el d’organitzar-nos en petits grups de treball. Cada un d’aquests grups ha agafat un projecte d’escola i a través del debat i de la reflexió amb els materials de la xarxa ha fet una programació del projecte per poder-lo implementar en un o diversos cursos.

Els projectes treballats han estat els següents:

 • El teatre a l’escola: Ja fa anys que a l’escola fem teatre amb els alumnes de CS i CM, però amb la intenció d’ampliar el treball a cicle inicial i sobretot amb l’objectiu d’aprofitar la proposta del teatre per elaborar un projecte de curs que impliqui el treball i el desenvolupament de diferents competències.
 • Els Ambients a Infantil: Ja fa tres anys que a infantil es treballa amb ambients de treball però amb l’objectiu de fer un pas més en aquesta proposta metodològica l’equip docent d’infantil ha estat treballant en la planificació d’aquest projecte.
 • Emociona’t i conviu: Aquest projecte nascut de la setmana cultural del curs 2017/2018 té com a objectiu treballar de manera transversal; la gestió emocional, l’autoestima, l’assertivitat, les habilitats socials i la resolució positiva de conflictes.
 • El cor del Peñuelas: Aquest projecte ha nascut aquest curs i té com a finalitat que els alumnes realitzin un projecte social orientat a la conscienciació de les necessitats que hi ha en un context real.

 

De tots els projectes realitzats, la proposta que finalment hem decidit documentar i presentar al blog és la del projecte El Cor del Peñuelas.

Planificació

Aquest any l’escola tenia previst organitzar la tercera cursa solidària. Aquesta és cursa que implica tota la comunitat educativa i que té com a objectiu recollir diners per fer una aportació a una ONG o entitat de caràcter social.

Amb la idea d’implicar encara més als alumnes en l’organització de la cursa i sobretot amb la intenció de despertar la seva ànima social vam veure l’oportunitat i la necessitat de desenvolupar un projecte social amb l’alumnat de CS.

D’aquest projecte social i de totes les propostes de l’alumnat en va sortir L’associació “Somriures Madina Jambor”, l’entitat sense ànim de lucre escollida per la qual vam córrer i a la que vam destinar els diners recollits durant la cursa.

Val a dir que inicialment la planificació del projecte no va ser del tot senzilla, teníem clar el què però no tant el com, i aquest el vam anar descobrint a mesura que avançàvem amb el projecte.

Metodologia

5959El projecte ha estat realitzat per tot l’alumnat de CS. Inicialment teníem la intenció que el treball es pogués realitzar internivells, finalment, i a causa de l’organització horària dels cursos de 5è i 6è, cada nivell ha treballat de forma separada, barrejant els alumnes dels diferents grups.

Els grups de 5è s’ha dividit en tres grups de treball diferent i els grups de 6è en dos.

Cada grup ha realitzat un projecte de conscienciació i contribució social cap a una temàtica diferent.

A nivell horari, el treball del projecte s’ha realitzat principalment a les hores de medi tot i que ocasionalment, i davant la necessitat de realitzar o concloure algunes activitats, s’ha utilitzat hores d’altres àrees. Cal destacar, però, que en el desenvolupament del projecte es van treballar continguts i es va afavorir l’assoliment de competències de diferents àmbits, com ara: medi, valors, lingüístic, matemàtic i digital.

Implementació

El punt de partida amb l’alumnat va ser el recordatori de les curses solidàries anteriors i un debat sobre les desigualtats socials arreu del món.

A partir d’aquí després d’una bona pluja d’idees els vam demanar que cadascú escollís sobre quina problemàtica o desigualtat social volia treballar i fer aportacions per contribuir a trobar una solució. De totes les propostes inicials, finalment van quedar els següents grups amb les següents temàtiques:

Desigualtats i estereotips de gènere. → Grup de 15 alumnes de cinquè

La contaminació i els plàstics al món. → Grup de 14 alumnes de cinquè

La pobresa a l’Àfrica.→ Grup de 18 alumnes de cinquè i de 19 de sisè.

Animals abandonats. → Grup de 18 alumnes de sisè.

Els objectius d’aprenentatge que ens vam marcar per tots els grups van ser els següents:

Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.
Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.
Saber utilitzar correctament les fonts d’informació (ordinador, llibre, etc.) i sintetitzar els aspectes més rellevants.


Com a producte final els vam demanar dos elements:

Una presentació on exposessin perquè havien triat el tema, que n’havien après o descobert i què creien important compartir amb els seus companys per conscienciar-los sobre el tema escollit

Una proposta pràctica per col·laborar o donar solució a la desigualtat o problemàtica escollida. Què poden fer ells (i els seus companys) per contribuir

A partir d’aquí cada grup va treballar amb certa autonomia en el desenvolupament del seu tema i en la recerca, preparació i organització de la seva proposta.

Cada grup tenia un/a mestre/a referent que els acompanyava en tot el procés de debat, recerca, organització i de treball.

Les propostes i les activitats realitzades van ser molt variades i totes van sortir de les inquietuds i els interessos de l’alumnat.

Aquest és un llistat d’algunes de les activitats que van realitzar o organitzar els diferents grups:

 • Preparar una xerrada amb els membres de l’associació Somriures Madina Jambor.
 • Crear un prototip de paperera per substituir les que actualment hi ha al poble.
 • Crear xapes per vendre durant la cursa solidària.
 • Gravar vídeos sobre els estereotips i les desigualtat de gènere.
 • Organitzar una xerrada amb una associació d’animals abandonats.
 • Recollida de material escolar i educatiu per enviar a l’escola de Gàmbia.
 • Recollida de menjar per gossos per col·laborar amb l’associació d’animals abandonats.
 • Elaborar cartells per trencar amb els estereotips de gènere.
 • Col·laborar en l’organització de la cursa solidària.

    

Avaluació

L’avaluació dels diferents projectes s’ha realitzat a través de:

 • Una rúbrica d’autoavaluació del treball realitzat (tan individual com del grup amb el qual ha treballat)
 • Una coavaluació de la presentació final.
 • I la valoració dels mestres a partir d’una rúbrica d’avaluació dels projectes.

Els criteris d’avaluació i tots aquests instruments utilitzats es van explicar al principi del projecte.

Llavors de futur

956

En primer volem afegir que inicialment el projecte no tenia nom. El nom de “El Cor del Peñuelas” i el logo que ara és l’emblema dels projectes socials de l’escola, dels actuals i els de futur. El van pensar, crear i acordar els alumnes durant el procés de treball. Aquesta no era una activitat pensada inicialment però que va sorgir de les seves propostes.

 

En segon lloc d’aquest projecte n’ha esdevingut una col·laboració i un vincle molt important amb l’associació “Somriures de Madina Jambor”, una entitat sense ànim de lucre que ha obert i gestiona una escola a una petita població de Gàmbia. D’aquesta relació, segur, en sortiran nous projectes i noves propostes de treball i col·laboració.