AVALUACIÓ

L’avaluació s’ha anat realitzat durant tot el procés a partir de l’observació.

Un cop finalitzat el projecte s’han tornat a reunir els alumnes en assemblea per tal que fessin una valoració de tot el projecte. Els alumnes, per grups han anat exposant a la resta els aprenentatges assolits a través de fotografies, murals, power point…

També hem demanat als docents i als alumnes la valoració del projecte a partir d’uns formularis google per tal d’avaluar l’experiència.

PRODUCTE FINAL

Un dels productes finals d’aquest projecte ha estat recollir el màxim de diners amb la venta dels productes de l’hort i poder-los donar a una associació d’acollida d’infants i adolescents amb càncer.

Un altre, la exposició dinàmica que ens permet visualitzar totes les tasques, avenços i aprenentatges.

La valoració que fem de tot aquest treball és molt positiva, hem après a treballar com un equip, valorant el que pot aportar cada un, entre tots i totes hem aconseguit tirar endavant el nostre projecte de l’hort.

IMPLEMENTACIÓ

Vam començar el projecte reunint a tot l’alumnat de l’escola en dos grups.

Els alumnes d’educació infantil van anar a l’hort i se’ls hi va fer una representació de les feines que s’hi podien fer. Tot de manera molt experimental i vivencial.

L’alumnat d’educació primària i secundària van reunir-se en una assemblea on van anar dient quines eren les feines o activitats que es podien fer a l’hort i quines preferien fer.

A partir d’aqui es van anar preparant diferents activitats.

A mesura que anava avançant el projecte cada classe penjava fotografies i/o escrits del que anava fent en un mural dinàmic que hi havia a l’entrada de l’escola; d’aquesta manera tothom podia veure les diferents activitats que s’anaven fent.

Com ens organitzem?

Un dels objectius que ens hem proposat en aquest projecte ha estat aconseguir la participació de tota l’escola, per tant el desenvolupament del projecte necessita de la col·laboració de tothom per fer-lo possible.

Al ser una escola d’educació especial, cada grup classe participa en funció de les seves possibilitats.

Les activitats són guiades pels mestres a partir de la informació recollida en la primera assemblea d’escola.

En el treball de l’hort, hi ha activitats que es realitzen in situ dins de l’hort (fangar, regar,plantar, collir…) i altres que es realitzen a l’aula (cartells promocionals, cartells dels productes de l’hort, capses, construcció de la botiga, recompte dels diners…)

La durada del projecte és anual amb diferents cicles de producció de l’hort.

Planificació

L’equip impulsor es va reunir per veure quines de les experiències que es feien a l’escola podien ser considerades projectes.

Després de llegir diferents articles especialitzats i documents proporcionats per la XCBT11, vàrem arribar a la conclusió que l’activitat que fèiem i que més s’assemblava a un projecte era la de l’hort. Calia però, donar-li forma de projecte i animar a la resta de docents a participar-hi.

Es va presentar al claustre. Tots junts vam començar el projecte, aportant cada grup una part per tal de poder construir el nostre projecte d’escola.

Qui som?

L’escola Mare de Déu del Mont és una escola d’educació especial a l’Alt Empordà, situada al municipi de Vilafant.

A l’escola hi ha 120 alumnes des de 3 anys fins a 18/20 anys.

L’equip impulsor està format per nou mestres però tot el claustre està implicat en el desenvolupament del projecte.

Cal dir que nosaltres no tenim experiència en el treball per projectes però ens hem engrescat a treballar seguint aquesta metodologia.

El projecte que hem decidit dur a terme és “El nostre hort” en el qual hi participen totes les classes de l’escola.