Producte final

Els alumnes van haver de co-organitzar una fira conjuntament amb l’equip docent. Entre les diferents tasques es van encarregar d’elaborar la nota informativa per demanar la participació de les famílies per la recollida de material per l’exposició i també d’inventariar-lo.

Es van fer tallers de cuina, danses, contes i llegendes, tòtems i dibuixos tribals, jocs d’arreu del món esportius i de taula, henna i pentinats, xerrades i un espectacle final. També es va portar a terme una exposició amb un recull d’objectes simbòlics de diferents orígens.

Implementació

 

En aquest estudi ens hem organitzat en petits equips de treball en funció dels seus interessos. Cadascun d’ells havia de fer recerca a través de diferents fonts (entrevistes, documentals, etc.) per tal de recollir aquella informació imprescindible per portar a terme la fira. Paral·lelament, havien d’organitzar-se per gestionar la recollida de material per l’exposició (cartes a les famílies, inventari, etc.)

Implementació

Ens trobem que les propostes de millora del nostre pati són diferents depenent del racó de pati  i de la creativitat i imaginació de cada grup classe o de cada nivell.

Procés El procés d´implementació ha seguit una programació temporal i uns criteris generals però a cada grup classe/nivell ha tingut diferents particularitats. En general:

 1. els arriba al grup classe/nivell la sol·licitud de millora del pati de l´escola. És el delegat de classe que ens la transmet des de la comissió de delegats de grups.
 2. a tutoria es llegeix, es comenta en assemblea i es decideixen quines zones del pati ens agradaria apadrinar i millorar.
 3. el delegat/a, amb uns apunts presos (de simples notes fins a una “acta”) transmet a la comissió de delegats/des el que la classe ha decidit/opinat
 4. La comissió de delegats distribueix, mirant de satisfer les demandes del grup, les zones del pati a cada grup.
 5. el delegat/a ho comunica al grup classe durant la propera assemblea.A partir d´aquí es planteja el desenvolupament del projecte pròpiament dit: “El pati que jo voldria”
 6. Durant una sessió del grup classe es va a visitar la zona del pati i en grups de 3-4 membres observen i comenten les idees que se’ls acudeixen. Després a i a classe els mateixos grups concreten les idees per escrit  sobre :què millorar, què cal substituir/canviar o incorporar al racó icom dinamitzar l´espai
 7. En assemblea, es fa la posada en comú de les propostes de tots els grups i s’ elegeix la  millor proposta per a desenvolupar-la en grups cooperatius . Es  formen  els grups cooperatius (els mateixos o de nous) i es distribueixen les tasques: redacció de les normes de l espai, elaboració de jocs i les seves normes i elaboració de l´eina de difusió. Dos grups poden fer les mateixes tasques.
 8. Sessió de posada en pràctica de la proposta de dinamització a l´espai que els toca i amb el grup classe.
 9. Difusió als altres grups classe de la proposta. Amb el material de difusió i propaganda
 10. Dinamització real a l´estona del pati a la resta dels alumnes del centre i per part de cada grup en dies successius.

Documentació del procés:

 1. Alumnat:
  1. Diari d´aula. El secretari de l’assemblea es qui redacta els acords
  2. Quadern de grup cooperatiu/ portfolio: on es guarden les propostes, esquemes,… del què han anat elaborant.
 2. Mestres:
  1. Programació general del curs i
  2. Programació del projecte concret
  3. Fotos i vídeos pel blog

Autoregulació de l´alumnat:

 • Normes d´aula acordades a inici de curs
 • Normes de funcionament de l´assemblea.
 • Normes del treball per grups cooperatius.
 • Presa de consciència amb l’ eina autoavaluació que coneixen els grups i que reflecteix els diferents aspectes dels treballs en grup: Rubrica d’autoavaluació.

Competències treballades:

 • Lingüística: comunicació oral, expressió escrita
 • Artística
 • Aprendre a aprendre
 • Digital

Funció dels docents

 1. Reunió inicial
 • per a marcar el calendari general
 • el paper del mestre en el procés
 • i la metodologia
 1. Seguiment

El seguiment es farà marcant a la graella de programació els passos realitzats, els continguts treballats i els objectius assolits.

 1. Seguiment implementació

Es l´equip docent que periòdicament proposarà una “revisió2 de la implementació de les millores al pati. Actuacions com observacions dels racons del pati al cap d´un mes, al cap de 2 mesos… etc per si cal tornar a iniciar un procés de millora com aquest.

 

Metodologia

Es planteja als alumnes en assemblea de nivell i/o grup classe, mitjançant grups cooperatius, un apadrinament dels diferents espais del pati de l’escola. L’acord pres a l’assemblea es porta a la reunió de delegats d’escola amb direcció, per compartir i definir la distribució final.

Inicialment, plantegem com a element provocador situar-los en l’espai designat per tal d’observar-lo i constatar, in situ, les possibilitats i carències. Després d’aquest pas, es realitza una pluja d’idees amb tot el grup classe, en assemblea, sobre les seves propostes de millora i expectatives. De tot el que sorgeixi, es fa un triatge entre tots i decidim quin serà el pla d’actuació. El pla d’actuació es divideix en tres grans blocs: proposar activitats de millora dels espais, planificar la dinamització i estratègies de divulgació. Totes aquestes actuacions es realitzen partint del petit grup per anar, progressivament, estenent-se a tota la comunitat educativa (petit grup, grup classe, cicle, escola, famílies, ajuntament).

Producte final

La geolocalització que han fet de 10 edificis del poble, els ha servit per documentar tot el procés…es preveu que el producte final es reculli a la web del centre i es publiqui al MHM. El repte és real i ells han vist models d’altres ciutats. Pensem que podem demanar a l’Ajuntament alguna col·laboració i ampliar el treball en els propers anys, doncs podem crear itineraris al municipi.

Qualsevol persona que visiti el nostre poble, podrà fer ho amb el nostre guiatge.

Com ho fem?

El nostre projecte consisteix en una  aplicació mòbil i plataforma de geolocalització  que permet crear continguts de forma col.lectiva sobre punts d’interès del poble i potencia les  habilitats en tecnologia digital. Ho promou mschools.

Volem geolocalitzar els edificis medievals del nostre poble. Per això cal que diferents experts ens acompanyin i ens expliquin anècdotes, ens ensenyin com són. Els haurem de situar en el mapa i preparar un text en català, castellà i anglès. Desprès editem vídeos, àudios i text i ho pengem a la plataforma .

Es treballa amb grups cooperatiu dissenyats per el mestre segons experteses, i cadascú té un rol que s’ha definit, explicat i penjat a un racó de la classe, per si hi ha algun problema anar recordant quines tasques i compromisos té assignats. S’intenta que sempre hi hagi més d’un mestre a l’aula.

Cada grup ha de tenir un portàtil o un ordinador a disposició, però també s’ha demanat que portin una tàblet o un mòbil els dies que fem el projecte.

Producte final

Per tal de respondre a l’objectiu que ens vam proposar a l’inici del projecte hem elaborat un vídeo promocional sobre les tres R: Reciclar, Reduir i Reutilitzar.

Aquest vídeo pretén conscienciar i difondre la necessitat de la implicació de tots i totes en la bona gestió dels residus. La campanya s’ha fet a través de les xarxes socials amb la col·laboració de les famílies i de  l’ajuntament.

També, una vegada analitzada la situació de la recollida selectiva al nostre poble, els alumnes han presentat a l’ajuntament una proposta de millora sobre el tema: recollida porta a porta, papereres de colors als llocs públics i a l’escola, incentius per les persones que reciclen correctament, etc.

 

QUI SOM?

L’escola els Terraprims està situada en el municipi de Saus, Camallera i Llampaies (Alt Empordà), però, també, hi assisteixen nens i nenes dels pobles veïns: Sant Mori, Vilaür, Vilopriu, Gaüses i Valldevià.

Actualment, hi ha 135 alumnes i el claustre està format per 14 mestres.

Aquest any ens hem iniciat en el treball per projectes a l’etapa de primària. Aquests es duen a terme al llarg de 3-4 sessions setmanals d’una hora i mitja i es realitzen en grups internivells.

En el bloc presentarem tres projectes, un per a cada cicle: a cicle inicial “Els transports”, a cicle mitjà “La sang dona vida” i a cicle superior “L’Edat Mitjana”.

DCIM100MEDIADJI_0010.JPG

El Museu del Pas del temps

A nivell de centre es va crear el Museu del Pas del temps, on es van exposar els diferents treballs realitzats per tots els alumnes, fotografies i material que ens va deixar el Museu del Joguet de Catalunya. Un cop es va col·locar tot els alumnes de cicle superior es van preparar una visita guiada explicant el que els altres cicles els hi deien que volien que expliquessin del seu treball. Un cop ho van tenir ben preparat es va obrir a l’entorn: a les famílies, la gent del barri, altres centres de la comarca i fins i tot a la premsa per explicar el treball realitzat.