De principi a fi.

L’avaluació del projecte ha sigut continua i cada activitat ens ha servit per poder conèixer com evolucionen els aprenentatges i la seva adquisició.

Les activitats col·lectives s’avaluen a partir del registre de les converses establertes i de com l’alumne transmet i comparteix la informació amb la resta de companys.

L’avaluació individual es porta a terme a partir de la realització d’alguna fitxa de treball i també amb la graella d’autoavaluació del treball cooperatiu (quadern de l’equip). De la mateixa manera, es fa una coavaluació del grup, en què entre tots valoren com ha anat el treball (graella d’avaluació dins el quadern de l’equip).

D’altra banda, s’avalua l’assoliment dels objectius a partir de les fitxes de treball i de les exposicions orals que realitzen els i les alumnes a la resta de companys i companyes.

Hem treballat de valent!

Després de tot el treball dut a terme en el projecte, vam centrar una part de la investigació en conèixer a fons quins aliments poden o no poden menjar els galls i les gallines. A partir de tota la informació que van aportar els infants i la que vam buscar conjuntament a l’escola, vam decidir elaborar una guia alimentària amb la imatge i el nom dels aliments permesos i els aliments prohibits.

Aquesta guia la va fer cada alumne/a a nivell individual i se la van emportar a casa per tal que les famílies sabessin que podien portar per ajudar-nos en l’alimentació de les nostres gallines. Tanmateix, se’n van repartir una còpia a cada classe de l’escola amb la finalitat que tothom estigués ben informat!!

D’altra banda, al passadís d’educació infantil, vam fer un gran mural amb tot allò que hem après al llarg del projecte. Tothom que passa pel passadís, amb un cop d’ull pot veure què hem treballat. A més, aquest gran mural ens ha servit per fer exposicions orals a companys de l’escola que s’han interessat pel nostre treball.

Finalment, el nostre gall i les nostres gallines s’han convertit en el i les protagonistes d’un conte inventat pels infants. Aquest conte l’hem elaborat amb l’aplicació Stop Emotion i l’hem compartit amb tota l’escola i les famílies.

 

Els i les alumnes expliquen!!

Quan vam iniciar el projecte de l’ou i la gallina, els propis infants van decidir què volien investigar. Es van repartir les preguntes per grups cooperatius i, a casa amb l’ajuda de les famílies, van buscar la informació necessària. A l’escola, la van posar en comú tots els i les membres del mateix equip i, així, comprovar si tots havien trobat la mateixa informació. En van fer un buidatge i ho van explicar a la resta de grups. A més, a l’escola també hem cercat alguna informació concreta quan l’hem necessitada. Tot el que hem treballat ha quedat plasmat en un gran mural i en una guia alimentària que s’ha repartit a tota l’escola.

En equip!

Pel que fa a la metodologia del nostre projecte respon a la necessitat de saber i a l’interès per aprendre, per això la metodologia emprada s’ha centrat en respondre els interessos dels propis infants convertint-se ens els guies de tot el procés.

S’ha realitzat un treball globalitzador que engloba continguts i objectius de les tres àrees d’educació infantil.

Els alumnes de P4 i P5 s’han agrupat de diverses maneres, sempre depenent del treball a realitzar en cada moment. S’han agrupat per parelles, per grups de treball cooperatiu, grups intercicle i també hi ha hagut moments de treball individual, tot i que la majoria de treball ha sigut en gran grup (compartint informació, cercant informació, fent observacions,…).

L’avi Antonio ens visita a l’escola

La planificació del nostre projecte va començar el dia que l’avi Antonio ens va ensenyar la seva incubadora amb ous i quin era el seu ús, per acabar preguntant-nos si volíem ser els encarregats de tenir-los fins al naixement dels pollets. No vam dubtar ni un moment: SIIIII!!! A partir d’aquell dia, els infants van ser els encarregats de tenir cura de la incubadora i que els ous estiguessin en les condicions òptimes per al naixement dels pollets. Després d’esperar 21 dies, van néixer els pollets i amb ells també van néixer més ganes d’aprendre. Així, va començar un projecte que ha crescut tant o més que els pollets, que ja són galls i gallines!

Ous, pollets, galls i gallines!!

Som tres mestres d’Educació Infantil (l’Eva, l’Anna i l’Íngrid) que sempre hem considerat molt important el treball globalitzat. A mesura que han passat els cursos, hem canviat la nostra manera de treballar amb l’objectiu de fer que els alumnes siguin els autèntics protagonistes del seu aprenentatge.

Aquest curs, en ser una escola petita, els alumnes de P4 i P5 ens hem agrupat per, a partir de la incubació d’ous de gallina perica, aprendre i descobrir moltes coses relacionades amb els ous, els pollets, els galls i les gallines. Ha sigut un projecte molt vivencial i d’observació directa ja que han viscut el procés en primera persona.