La primavera

Al balcó de casa meva,
una oreneta ha cantat.
Amb el seu cant ens ha explicat
que la primavera ha arribat.

Veig al meu jardí
que el bon temps es aquí.
La puput cada matí
ens recorda que la primavera és aquí.

A l’ abril i al maig
els sembrats esperen el seu raig.
L’espiga s’omplirà de gra
i una bona collita el pagès tindrà.

Tot torna a florir
la primavera és aquí.

Blau

La primavera

La primavera quina època
mes maca que porta moltes flors
totes elles plenes de colors.

A la primavera fa caloreta
i tot el camp fa bona oloreta.
Quan vas a passejar
les roses pots olorar.

Al matí els ocells canten
i amb la seva música ens encanten.

Elisabeth 2n

Fi de l’Edat Mitjana 2

COMPLETA

2.- Un cartògraf era                                               .Per fer-los utilitzava                                                             i
que havien descobert els                                        i ens ho havien ensenyat els                                                 .
Un altre edifici molt important en aquesta època era la llotja on                                                       .La més important era la llotja de                                              .
Totes les rutes comercials en aquest segle sortien de                                        i anaven a tots els ports de la Mediterrània.
Com que no hi havia lleis escrites es va escriure un llibre sobre les lleis del mar, aquest llibre s’ anomena
.
L’ any 1393 els reis van inaugurar l ‘Església de                 . També e n aquest any es celebren els primers  Jocs Florals que són                                                .
En aquesta època destaquen dos escriptors molt importants : el poeta Ausiàs Marc i Ramón                                 que va escriure en tres llengües diferents :                       ,                      i                                      . (4-13)