ELS IBERS .

L’ altre dia vam veure i comentar un vídeo dels ibers a Catalunya .Després d’ aquesta presa de contacte amb la cultura dels ibers els alumnes de CM i CS farem un treball sobre ells. Ens caldrà respondre a algunes preguntes com.
-Qui van ser els ibers ‘
-Quan va viure ? – On ?
-On feien els seus pobles i ciutats ? – Per què ?
-A què és dedicaven ?

I altres preguntes que els alumnes hauran de trobar en el document pdf que se’ls anirà donant.
Avui treballarem :
– Qui eren, on van viure, quan, perquè formaven un poble, a què és dedicaven, quan van desaparèixer i perquè, com eren els seus pobles, les cases,….

COMENTEM

LLEGEIX aquests documents i completa el text referent als ibers

Els ibers els habitants que vivien al llarg de ……………………………… entre Gibraltar i els Pirineus.
Encara que hi havia moltes tribus se’ls considera una sola cultura perquè………………………………
Aquesta cultura es va formar fa…………………………………………
Feien les ciutats i pobles ………………………………………..envoltats per……………perquè………………………..

Va rebre la visita de pobles de l’ est del Mediterrani com els………………i els…………….. que eren…………………..
Feien les construccions amb……………………..perquè…………………..
Feien els maons amb…………………………………………………i els ajuntaven amb……………..
Els poblats només tenien….. carrer.Les cases es feien…………………………….
Algunes ciutats van arribar a tenir………………………habitants.
Els íbers van ser conquerits pels ………………….fa uns ……………………anys.

Els grecs a Catalunya

Visiona aquest video dels grecs a Catalunya i tot seguit respon a les preguntes que hi ha a continuació.

Els grecs a Catalunya

ACTIVITATS
1.-De què feien les parets de les seves cases els ibers ? -I els sostres ? I els teulats ? A què es dedicaven ?
2.-Per què els grecs van decidir venir cap al nostre país ? On es trobava Tartesos ? Per què els grecs van decidir agafar la ruta del nord per venir i no la del sud que vorejava Àfrica ?
3.-Per què era perillosa aquesta ruta del nord ? A on van fer la seva primera parada a Catalunya ? -A quin segle ens trobem ? -Què van fer amb les tribus de l’ entorn ? – Creus que va ser una bona aposta per part dels íbers i per part dels grecs ? Per què ?
4.-Quin era el seu objectiu ? Cap a on es van dirigir després ? -Van arribar fins a Lisboa. Al costat de quin oceà es troba aquesta ciutat ?
-Per què van donar el nom d’ ibers als pobladors del nostre país ?
5.- Quins nous conreus ens van ensenyar ? –Com conservaven el peix ?
6.-Al segle quart abans de Crist quants habitants tenia Empúries ? -Per què creus que estava dividida en dues parts? -Et sembla que totes les ciutats del nostre país eren així o només algunes que tocaven a la mar ? Per què ?

Pobles mediterranis