20-21 Sessió 2 – Continguts digitals

Materials de la sessió:

 

Treball col·laboratiu: continguts digitals

Recull d’eines per a la creació de continguts

Recull de continguts digitals disponibles a la xarxa: propostes didàctiques, recursos, …

Toolbox: recull d’apps educatives i propostes didàctiques associades.

 

NODES ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE 

Documentació: manuals i protocols

 

Inventari Digital de Centres

Gestió identitats digitals

TASQUES COMPLEMENTÀRIES de la sessió 2 (asíncròniques)

1- Presentació de materials i continguts digitalsVolem destacar-ne l’eina H5P.

2- Conferència “Continguts digitals educatius” a càrrec de la Dra. Mariona Grané Oró. (a Odissea, sessió 2)

3- Encàrrec de feina (a Odissea, sessió 2): trobareu dues propostes, de les quals només n’heu d’escollir una:

  • Activitat 1: fer una proposta d’activitat que fèieu a l’aula sense contingut digital i proposar-la i adaptar-la al pla digital. Podeu utilitzar qualsevol eina o contingut digital.

o bé

  • Activitat 2: fer una proposta d’activitat en la que utilitzis alguns dels recursos que ens presenten en el punt 1.

** Aquesta vegada, la proposta s’ha de crear amb alguna eina digital que us permeti compartir-la a partir d’un enllaç (per exemple, Gdocs, Gpresentacions, Genially, Canva, …). ja que no es pot adjuntar cap arxiu. La idea és que tothom la pugui consultar, per això l’entrega es fa a través d’una base de dades comuna.

**Recordeu que, quan genereu l’enllaç, en alguns casos cal que doneu permisos de visualització a tots aquells que tinguin l’enllaç!! (per exemple en els continguts generats a partir de les eines Google).