18-19 Sessió 2

  • És necessari que cada participant porti un dispositiu mòbil al seminari, tauleta o smartphone. Algunes activitats que es proposen estan orientades a l’ús d’aquests dispositius.
  • És interessant que es puguin aportar al seminari experiències d’aula relacionades amb l’aplicació de les TAC a l’ensenyament de les llengües per tal d’enriquir la sessió i afavorir l’intercanvi entre els docents i els centres.

La majoria de les aplicacions es troben a Toolbox que ofereix una descripció, aplicacions i experiències de cada aplicació. Tot seguit destaquem les característiques principals de Toolbox:

Eix temàtic de la sessió: Recursos al servei de la comunicació.
Teniu aquesta presentació i una imatge amb informació addicional que us permetrà viatjar per aquesta xarxa de metro per tal de conèixer nous recursos en format web i en format mòbil que posarem al servei de la comunicació del nostre centre educatiu.

Comunicació a tots nivells: del centre o l’aula cap a l’entorn, de l’aula a les altres aules, del docent als seus alumnes, del docent a altres docents, de l’alumnat als seus companys,… totes les combinacions que siguin possibles.

 
Clic sobre la imatge