19-20 Sessió 1

Introducció

Es proposa que els Seminaris TAC passin a anomenar-se Xarxa Territorial de Cultura Digital.

Es tracta de desenvolupar al llarg de les 4 primeres sessions del seminari una proposta didàctica basada en un ODSperò que integri diverses metodologies, temes i estratègies.

La 5a sessió seria el moment en el qual es presentarien les produccions creades al seminari o externes.

Proposta d’estructura acordada per a cada sessió

30’

Notícies i Novetats Area CD/Àmbit territorial. Experiències dels centres sobre la transformació digital. Espai d’intercanvi i per compartir idees, propostes, coordinació entre responsables TAC…

90’

Espai de Cocreació. Fases repartides en les 4 primeres sessions dels seminaris amb un element introductori motivador (30′ de micro:bits, tecnologies DUA, apps, etc.):

1. Contextualitzar-Inspirar-Empatitzar.
2. Pluja d’Idees-Seleccionar-Idear.
3. Prototipar-Seqüenciar.
4. Polinitzar-Refinar.
5. Testejar -Class Lab- Simulació. Cada grup “fa d’alumnat” de l’altre grup.
6. Avaluar
7. Compartir la proposta en digital.

Les Fases prodrien coincidir amb les sessions del Seminari, ajuntant-ne algunes.
El prototip/producte a generar pot ser relatiu a:

– Escollir un ODS (seguint la metodologia EduHack)
– Es pot fer servir aquesta Plantilla per a documentar la proposta i, després, desenvolupar la reflexió amb un “Lesson Study Plan”

Cada proposta va acompanyada de:
1. Documentació de suport, disponible en línia, al voltant de l’eix comú de la sessió.
2. Documentació que les persones participants al seminari puguin dur al centre per difondre els temes treballats a la resta del professorat del claustre (síntesi, recull de fonts d’informació d’interès, fulls de difusió imprimibles…).
3. Una proposta de treball en centre que inclogui anàlisi, reflexió i debat.

A tenir en compte: