Experiències al centre

Us proposem que feu la transferència dels conceptes i activitats desenvolupades a la Sessió 2 – Aprendre llengües en una societat digital al professorat del vostre centre, podeu omplir i tornar-nos omplerta aquesta fitxa perquè les puguem compartir.

Per a disposar d’evidències del treball als centres, el Departament ens demana que ho compartiu també via aquest FORMULARI.