15-16

Curs 2015-2016
Els temes que tractarem, a proposta del Departament seran els següents:
Sessió 1  Code Week – Toolbox
 Sessió 2  Nodes
 Sessió 3  Gestió de Google Apps for Education
 Sessió 4  Edició de vídeo amb dispositius mòbils i en línia
 Sessió 5  Seqüenciació de continguts de la competència digital