15-16 sessió 3

Sessió 3: Google Apps for Education

Adaptació del document elaborat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Aquesta sessió es focalitza en el treball amb Google Apps per educació, tant des de la vessant docent amb “la meva XTEC” com des de la de l’alumnat amb les possibilitats que facilita aquest servei a nivell de centre educatiu.

La dinàmica del seminari s’orienta al treball sobre 3 eixos:

 • NODES (revisió de la sessió 2)
 • La meva XTEC
 • Google Apps for education

  Dinàmica de treball de la sessió presencial

La sessió 2 del Seminari TAC es va dedicar al projecte de portal de centre NODES.
En aquella sessió es va demanar emplenar un formulari, per part dels participants, sobre l’opinió al voltant de la plataforma dels centres que ja en disposen i dels que no.
Del total de participants que van emplenar el formulari, al voltant del 45 % correspon a centres que SÍ disposen de NODES i al voltant del 55 % a centres que encara no el tenen activat.

Treball amb Google Apps a “la meva XTEC”

“La meva XTEC” és l’entorn amb tecnologia Google Apps que incorpora un seguit de serveis personalitzats per facilitar la comunicació i col·laboració entre la comunitat docent de Catalunya.
En clicar “La meva XTEC” des del portal xtec.gencat.cat, i després d’identificar-vos, arribareu a una pàgina des de la qual podreu accedir a tots els serveis personals de la XTEC.
La meva XTEC potencia el treball al núvol. Això significa que es pot treballar en línia directament, sense necessitat de baixar cap programari específic i instal·lar-lo a l’ordinador.
Google Apps “la meva XTEC” integra els serveis (aplicacions) següents: imatge

Disposeu també d’aquest material per a les diverses eines Google Apps de “la meva XTEC”.

Es recomana el treball en grups petits, donat que hi ha activitats on es comparteixen creacions.
Escolliu aquelles pràctiques que considereu més significants

– Funcionalitats del Correu
Si no en teniu, creeu una signatura per al vostre correu.
Creeu dues etiquetes i assigneu-los-hi color.
Creeu un filtre perquè tots els missatges que us arribin d’un tema concret s’arxivin sota una etiqueta (si no la teniu, l’heu de crear prèviament).

– Funcionalitats del Calendari
Creeu un esdeveniment que duri més d’un dia.
Dupliqueu un esdeveniment per a crear-lo en un altre dia.
Convideu els vostres companys de grup a un esdeveniment.
Creeu un calendari orientat a un grup (equip, cicle, matèria…) i convideu les persones que l’hagin de compartir.

– Creació d’un document a Drive
Anoteu tot allò que cregueu interessant conservar de la formació que esteu fent:  orientacions, dubtes, petites guies-tutorials…

– Emmagatzematge al núvol. Pujar un document a Google Docs/Drive
La primera pràctica ens orienta sobre com podem usar Google Docs com a sistema d’emmagatzematge de fitxers al núvol (en línia). Bàsicament es tracta de fitxers de text, pdf, fulls de càlcul i presentacions.
Baixeu-vos a l’escriptori el fitxer “Moodle com a plataforma educativa de centre“.
Entreu al vostre Google Docs i pugeu el fitxer que teniu a l’escriptori.
Comproveu que el podeu visualitzar un cop pujat.

– Creació d’un document en col·laboració
Elaboreu un nou document a Drive.
Inviteu a editar el vostre document a les persones que formen el vostre grup.
En aquest document aneu anotant el “pas a pas” de cada servei Google i de les diverses eines i serveis que veurem al taller a modus de petit manual-guia.
Feu-ho de manera cooperativa.

– Creació d’un formulari
Que contingui almenys cinc preguntes de tres tipus diferents.
Feu que algunes de les preguntes siguin obligatòries i d’altres no.
Convideu a companys/es del taller a contestar el formulari.
Proveu d’enviar-lo incrustat al cos del correu o només enviant l’adreça (URL) del formulari.

– Creació d’un lloc web amb Google Sites XTEC. Principals característiques a tenir presents en el moment de crear-lo.
Penseu en l’estructura que pot tenir, a mode de llibre, amb un índex, pàgines, subpàgines… orientat a espai d’aula, matèria, àrea.

– Creació d’un espai d’intercanvi i debat a Google Groups XTEC (opcional). Observació de les característiques: membres, adreça del grup…  Escriviu missatges de prova al grup i comproveu que us arriben al correu.

Més informació i pràctiques autònomes
Disposeu de l’Aula d’autoaprenentatge – La meva XTEC (es pot entrar com a “visitant”) per si voleu treballar “la meva XTEC” al vostre ritme.

Google Apps for education

Aquest espai intenta ser un ajut per a tots/es aquells centres que sent conscients de la potencialitat de les eines telemàtiques, volen fer un pas endavant i posar a l’abast dels seus alumnes i comunitat educativa aquests avantatges.
Google oferta als centres educatius les mateixes eines, (correu, calendari, drive, site, …), que disposem els mestres a través de la XTEC.
Google Apps permet combinar les eines i serveis com cada un vulgui: personalitzant el logo, els colors, el contingut del centre, etc.
Aquesta aplicació, totalment en línia i gratuïta per als centres educatius, permet als professors i als alumnes treballar de forma conjunta millorant la col·laboració i la comunicació entre ells.
Google Apps for education inclou funcions de seguretat fonamentals dissenyades  específicament per a mantenir la informació segura i sota el control del propi centre.
El centre, i en el seu lloc, l’administrador de l’espai és el que decideix quina informació es comparteix, amb qui es compateix i gestiona també les altes i baixes dels usuaris.

drive organització

Disposeu d’informació completa sobre aquest producte a la pàgina oficial Ajuda Google Apps Education

El procés que cal seguir per a implementar-ho és fàcil i amb uns dies es pot portar a terme.  Referenciem tot seguit alguns espais que us guiaran al llarg de tot el procés de posada en marxa d’un Google Apps for education en un centre educatiu.

Treball al centre

 • Comenteu amb un equip de docents del vostre centre o amb el Claustre quines utilitats li doneu a les Google Apps de “la meva XTEC”,  principalment les relacionades amb la comunicació interna i externa (entre professorat, direcció, alumnat, famílies i entorn…)
 • Sobre Google Apps for education propi de centre:
  • Si no en disposeu, observeu les principals possibilitats a https://www.google.com/intl/es/edu/i presenteu-les a l’equip directiu del vostre centre. Preneu nota dels  avantatges i inconvenients que li veieu.
  • Si en disposeu, recolliu amb l’equip directiu del vostre centre els avantatges i inconvenients del servei.

Un cop fetes les feines al centre, empleneu el següent formulari i envieu-lo.

Important: Les tasques encomanades són requisits per a obtenir la certificació de 20h del seminari.