17-18 sessió 5

Pla de Comunicació Digital de Centres. Projecte #InfoNodes

Adaptació del document elaborat per: Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Data: Abril 2018

El pla de comunicació digital és un document que recull els objectius, les estratègies, els recursos i les accions a programar per generar una comunicació eficient que permeti difondre de forma clara la tasca d’una institució o entitat en un marc digital.

En aquesta sessió del seminari es pretén donar a conèixer el document “Pla de comunicació digital de centre. Els centres educatius a Internet: La comunicació digital amb la comunitat educativa” a la vegada que es presentaran diversos escenaris centrats en el dia a dia d’un centre educatiu i sobre els que caldrà aportar idees, propostes, dificultats i solucions possibles.

A-Introducció

Informacions diverses sobre aquests seminaris, espais de suport i recursos:

CISCO Programa Escola IoT per a centres de primària

B – Eix temàtic de la sessió: Pla de Comunicació de Centres. Projecte #InfoNodes

El Pla de Comunicació Digital és un document que recull els objectius, les estratègies, els recursos i les accions a programar per generar una comunicació eficient que permeti difondre de forma clara la tasca d’una institució o entitat en un marc digital.

Actualment els centres docents utilitzen aplicacions diverses i sistemes de comunicació molt variats per a les diferents tasques comunicatives. Hi ha centres que usen una multiplicitat de sistemes per comunicar-se amb la comunitat educativa pròpia: espai web, intranets, blogs, o d’altres aplicacions. A les xarxes socials, alguns centres educatius han començat a ser-hi presents, i podem trobar centres al Facebook, al Twitter, a l’Instagram, i a d’altres xarxes socials, amb el perfil de la institució, però també amb el perfil de projectes, d’aules o departaments d’un mateix centre i que la publicació és iniciativa a títol individual en petit grup del professorat.

L’ús dels mitjans de comunicació corporatius del centre, com a instrument d’aprenentatge dels aspectes de la comunicació, converteix aquest aprenentatge en funcional i significatiu.


Organitzeu el seminari en grups de treball per a desenvolupar les activitats següents:

Activitat 1

Reflexió inicial sobre la necessitat del Pla de Comunicació Digital i la relació amb els documents oficials del centre.

Utilitzant el Padlet deixeu les vostres aportacions i propostes sobre:

  • La necessitat d’un Pla de Comunicació Digital
  • La relació del Pla amb el Projecte Educatiu i el Pla TAC de Centre
  • Com planificar l’elaboració del Pla (responsable de comunicació, comissió, espais, temps…)
  • Com incloure a l’alumnat en activitats de comunicació del centre (revista, reporters, ràdio, TV)

De cada tema deixeu una idea, resumida. En un únic postit per cada idea!

Posada en comú final.

Activitat 2

Escenari 1- Al centre educatiu X es planteja una comunicació d’emergència, que pot estar relacionada amb:

· Un confinament sobtat

· Un tancament de centre urgent

Com tractaríeu aquest fet, des de l’òptica del Pla de Comunicació Digital de Centre?

Escenari 2- Al centre educatiu X ha aparegut un grup de Whastapp de pares i mares del grup de Primer C, on es generen informacions de dubtosa credibilitat, menyspreu a persones del centre i altres. Com tractaríeu aquest fet, d’acord amb el Pla de Comunicació Digital de Centre?

Activitat 3

Es tracta de fer una simulació al seminari de: cerca, creació i publicació de notícies transferible als centres per tal que els alumnes esdevinguin reporters.

Aquest projecte, en la línia de “Fem de periodistes!”, s’anomena Projecte de periodisme digital #InfoNodes. La proposta per a llegir i comentar al seminari està redactada en aquest document, acompanyat per un Quadern d’Estil.

IMPORTANT:

Es tracta de crear notícies de l’entorn del centre (barri, poble, ciutat) esdevenint reporters de la revista #InfoNodes, cercant fonts primeres, documents propis, etc.

Es proposa:

  • Aportar o cercar una notícia propera (local, comarcal…)
  • Publicar-la al Nodes del SemTAC (la persona coordinadora us facilitarà usuari i contrasenya). La notícia en format periodístic pot ser un article amb fotografia, una notícia radiofònica o una notícia en vídeo. Afegir una fotografia sempre que pugueu (pròpia o de la Xarxa amb llicència). Etiquetar-la amb #InfoNodes. Envieu mitjançant aquest FORMULARI l’URL de l’article.
  • Mostrar com apareix a Sinapsi a partir de la categoria #InfoNodes – http://sinapsi.xtec.cat/infonodes

Sinapsi s’actualitza diàriament. Això vol dir que les notícies que publiqueu a les sessions del seminari no seran visibles fins l’endemà.

Orientacions i consells sobre creació i edició de vídeo i àudio

En aquesta pàgina disposeu d’informació sobre com treballar el vídeo a l’aula. Hi trobareu consells, orientacions, APPS i altres aplicacions i més.

Concretament hi trobareu:

·         Llenguatge audiovisual

·         Edició de vídeo

·         Pujar, editar i compartir vídeos a Youtube XTEC (editor de vídeo desactivat des de setembre de 2017)

·         Idees i APPS sobre stop-motion

·         Idees i APPS per a creació amb Croma

I en aquesta altra disposeu d’informació sobre com treballar l’àudio. Hi trobareu consells, orientacions, APPS i altres aplicacions i més. Concretament:

·         Llenguatge radiofònic

·         Edició de so

·         Muntatge d’àudio

·         i altres recursos

C – Concreció de tasques a desenvolupar als centres

  1. Tot seguint les indicacions descrites a treball presencial al Seminari, porteu les conclusions de l’activitat 1 i de l’activitat 2 a l’equip directiu del vostre centre, i valoreu conjuntament la necessitat de crear un Pla de Comunicació Digital.
  2. Impulseu el treball de periodisme digital amb l’alumnat en el vostre centre, creant un espai al vostre Nodes, de notícies de l’entorn del centre, i fer de reporters de l’#InfoNodes. Entre tots els centres participants crearem una revista digital escolar, de forma col·laborativa, amb informacions de tot Catalunya.

Si el vostre centre està interessat en participar-hi us podeu inscriure en aquest formulari.

La inscripció en aquest projecte implica només el compromís de publicar al vostre Nodes notícies de l’entorn del vostre centre (barri, poble, ciutat) amb l’etiqueta #InfoNodes, fent de reporters de la revista digital escolar #InfoNodes.

La participació en aquest projecte podrà donar dret a certificat d’Innovació, en properes convocatòries de programes d’Innovació.

Us compartim aquesta presentació, inicialment adreçada a famílies i alumnat, per si la voleu utilitzar per Tutoria, xerrades a famílies, etc.

Cap al final de la presentació trobareu un “quadre sabater” amb preguntes i consells de seguretat. Feu-ne la difusió (professorat, alumnat, famílies…) que en cregueu oportuna, exactament el mateix que amb la presentació.

D – Proposta de temes de cara els Seminaris TAC del proper curs

Per tal d’ajustar al màxim els temes del seminari a les vostres necessitats formatives, pel que fa a competències digitals, us proposem que, com en anys anteriors, manifesteu les vostres preferències responent el formulari. Gràcies.

Per acabar, només ens quedarà omplir el formulari de valoració del Departament per a aquesta activitat i que trobareu a l’enllaç de “les meves activitats” de la xtec.

BON FINAL DE CURS

Important: Les tasques encomanades són requisits per a obtenir la certificació de 20h del seminari.