16-17

Curs 2016-2017.

Els temes que tractarem, a proposta del Departament, seran els següents:

Programació i Robòtica a l’aula

Els dispositius mòbils

Aprenentatge basat en jocs i en projectes

Inclusió digital i Disseny Universal per a l’aprenentatge

Aprofundiment de la competència digital de l’alumnat