20-21 Sessió 1 – La competència digital de l’alumnat

Material de la sessió:

TASQUES A ODISSEA:

TASCA 1: Accés a Odissea i participació al fòrum “Benvinguda”

TASCA 2: Visualització del Webinar

TASCA 3: Encàrrec de feina de la sessió 1

  • L’activitat 1.1 la donem per feta si heu respost al missatge de benvinguda (tasca 1)
  • Activitat 1.2: respondre el formulari
  • Atenció! A l’activitat 1.3: Prepareu una tasca pels vostres alumnes relacionada amb la Competència 2. Elaboreu un document on expliqueu breument quina és l’activitat que heu fet amb els alumnes i prepareu la rúbrica d’avaluació amb ajuda dels exemples i adaptada al nivell dels vostres alumnes. Perquè la tasca es consideri com a “feta”, heu d’adjuntar o enviar l’enllaç del document (des de l’Odissea!).

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT DIGITAL:

 

 

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES

 

 

PLA D’EDUCACIÓ DIGITAL, documents i espais web de referència: