14-15 sessió 4

La Revista Escolar
Material elaborat per: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2015).
Introducció
La revista escolar és un bon recurs dels centres per fer públiques les activitats, cohesionar grups de treball… però també per aplicar les TAC de forma pràctica, creativa i col·laborativa, a més de fer-ho de manera molt diversificada.
L’ús progressiu de les TAC als centres ha propiciat que el format, l’edició i la distribució vagin cada cop més lligats als nous recursos informàtics.
En molts casos, per simple inèrcia, s’han transferit les formes de fer la revista del centre en paper a la forma de fer-la en format digital. Aquesta sessió del Seminari TAC permet repassar, actualitzar i compartir recursos entre els assistents i els seus centres.
 

1. Context

La primera cosa que necessitem és conèixer la situació dels centres de cada seminari respecte a les seves pròpies publicacions. Per tal de tenir una informació més exacta, es proposa que el coordinador de cada seminari enviï els dies previs a la sessió a cadascun dels assistents  aquest qüestionari , perquè durant la sessió es pugui comentar quina és la situació de les revistes escolars de cadascun dels centres participants, per tal de  treballar a partir de l’ús que n’estan fent els diferents centres i quines necessitats tenen.

2. La gestió i coordinació de les col·laboracions

Organització de la revista escolar: Es proposen tres recursos per gestionar i facilitar la comunicació entre els participants en l’edició de la revista, que n’han de facilitar el seu funcionament.

Coordinació de tasques i propostes de publicació (https://kanban2go.com/) que permet planificar de forma col·laborativa i fer un seguiment de les tasques i en el punt en què es troben.

   • Participació i comunicació ubíqua (sala xat https://www.chatstep.com/ ) per facilitar la comunicació de grups de treball que no tenen possibilitat de treballar dins d’un mateix espai, com poden ser els centres d’una ZER.

Registre de decisions (textos online GoogleDocs)

 

3. L’edició de la revista escolar

L’editor és un tema clau per tal de simplificar i enriquir al mateix temps el treball de confecció de la revista.

Disposar d’un editor específic de revistes, més enllà dels habituals editors de textos, pot representar un petit desavantatge inicial per l’esforç complementari, però queda clarament compensat per l’enriquiment que aporta a l’edició tant en temes de disseny com d’incorporació de recursos.

Poder dissenyar una plantilla que es pot compartir amb els col·laboradors de la revista simplifica molt els treballs d’edició i, a més, aporta una línia d’estil que millora la seva llegibilitat i qualitat de l’acabat.

Es proposa un editor lliure que, sense tenir gran complexitat, permet fer edicions acurades. A més, té molts punts de semblança amb els editors de text habituals:

SCRIBUS  (amb enllaç de descàrrega. 70Mb)

   Podeu trobar en aquesta subpàgina Manuals i vídeo-tutorials sobre l’Scribus

A Internet es poden trobar molts altres editors i publicadors per fer la revista de centre

4. La publicació

La quarta fase de la publicació de la revista és la del coneixement i valoració dels espais de publicació.

Espais on penjar les revistes de centre:

Aquí es pot trobar un ventall ampli dels espais que fan servir els centres per publicar a la xarxa les seues revistes.
Es proposa agrupar-se i repartir-se els diversos llocs per fer una valoració que s’aportarà després al gran grup per intentar trobar els pros i els contres dels diversos sistemes.
Cal valorar: les facilitats d’accés, la publicitat, la presentació, la velocitat de càrrega, la varietat d’opcions…

On es pot publicar: Subpàgina amb la llista de llocs on es pot publicar.

A més, si es tracta d’un power point, podeu utilitzar authorstream que conserva els enllaços i les transicions de la presentació.

Per saber-ne més podeu consultar revistes escolars de centres docents a la pàgina de la XTEC

Consulteu a la XTEC la normativa sobre la propietat intel·lectual en les publicacions
Bancs d’imatges lliures: pics4learningfreedigitalphotos, bancs d’imatges, pixabay
Concreció de tasques a desenvolupar
Treball presencial al seminari
  • Anàlisi dels resultats del qüestionari previ.
  • Testejar durant la sessió per grups els recursos que es presenten als materials per tal de poder-los valorar de forma conjunta. Fer-ne la valoració i veure recursos alternatius o complementaris.
   Treball al centre
  • Emplenar el qüestionari previ a la sessió presencial
  • A cadascuna de les fases de l’elaboració de la revista escolar, establir la relació entre les activitats i les diverses competències digitals de l’alumnat.
  • En el cas que el centre del participant al seminari no tingui una revista digital escolar, redactar una proposta real d’elaboració i publicació de notícies en una revista escolar digital pròpia.
  • En el cas que el centre del participant ja tingui una publicació digital pròpia, elaborar un document per presentar al seminari amb l’estructura organitzativa de la publicació. Nota: Cada seminari haurà de concretar com compartir aquestes informacions (xarxa docent, espai propi, altres…)
  • Per saber més sobre les Competències digitals
Important: Les tasques encomanades són requisits per a obtenir la certificació de 20 h del seminari.