14-15

Curs 2014-2015
Els temes que tractarem, a proposta del Departament seran els següents:

Sessió 1: Aplicacions didàctiques dels Sistemes d’Informació Geogràfica. Geolocalització.
Sessió 2: Triar, difondre i compartir continguts a la xarxa
Sessió 3: Els dispositius mòbils a l’escola o institut
Sessió 4: La revista escolar: planificació, edició i difusió
Sessió 5: El canvi metodològic amb les TAC: BYOD, Flipped classroom…

Esperem treure’n molt profit: Benvinguts al llarg viatge!