14-15 Sessió 2

Sessió 2: Cerca, selecció, transformació, difusió i compartir continguts a la xarxa

Adaptació del document elaborat per: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Data: Novembre 2014.

Informació prèvia

Aquesta segona sessió es focalitza en la cerca d’informació, la selecció, la classificació, la difusió i com es comparteix a la Xarxa. Quan treballem a Internet, anem generant una identitat digital que, en bona part, es forma per tot allò que els altres usuaris opinen de nosaltres i per les “etiquetes” que ens adjudiquen.
Per això, no només es treballarà aquí la cerca, transformació i difusió, també hi dediquem un espai concret a conèixer què gira al voltant d’aquesta identitat digital.

________________________________________

A – Introducció

El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant la seva estada a l’educació bàsica.

Aquesta sessió 2 se centra en el treball sobre el que s’anomena “content curation“, alguna cosa així com conservació o preservació de continguts. De fet, curator és el terme que s’utilitza per a referir-se a la feina de conservador, sigui de museus, de col•leccions, etc. Es refereix, doncs, a una tasca relacionada amb la selecció, l’exposció, o la classificació, més que no pas al guariment o a la reparació d’alguna cosa. (Xavier Mas, al seu blog Mirades).

[slideshare id=41561808&doc=curacidecontingutsdigitals-141114090243-conversion-gate01]

Què és curar continguts?

content curation

Font de la imatge

Curar continguts és seleccionar –o rescatar– continguts de la Xarxa d’acord amb uns criteris o una temàtica i posar-los a l’abast d’altres usuaris. Però no només això. Un contingut curat ha de ser un contingut rellevant, escollit i que aporti valor.

Es poden curar continguts de moltes maneres. De fet tots ho fem habitualment de manera informal. D’això Twitter n’és un bon exemple. Molts dels usuaris i usuàries a qui seguim és perquè ens proporcionen de forma regular uns continguts determinats, escollits i seleccionats perquè expressen una idea, il•lustren un concepte, presenten una novetat o aporten una informació significativa sobre un tema determinat. L’hàbit de publicar i de compartir amb els altres aquelles “pedretes precioses” que trobem a la Xarxa que ens generen interès no deixa de ser una forma de curació de continguts.

Però la curació de continguts és també una activitat explícita i intencionada. En aquest sentit, qualsevol de nosaltres pot assumir el rol de curador de continguts en una temàtica determinada i arribar a esdevenir un punt de referència ben reputat en els universos digitals d’altres usuaris. Per ser un bon “Content Curator” només cal habilitar els mitjans i els canals adequats –tant per nodrir-se de continguts com per a publicar-los–, disposar d’una estratègia de difusió adequada, i tenir clares aquestes tres premisses: especialització (centrar-se en una àrea temàtica), selecció (escollir continguts rellevants, clars i significatius) i constància (publicar respectant una regularitat). Del bloc Mirades de Xavier Mas.

Sobre la identitat digital

Prèvia: Si tenim el correu gmail obert al nostre mòbil podem seguir el nostre propi “rastre” a la xarxa a través de google maps https://maps.google.com/locationhistory/

Com a concepte, la identitat digital és el conjunt de dades a l’entorn d’una persona o comunitat generades a partir de la seva presència a Internet (perfils que gestiona el mateix usuari, participació en espais diversos i difusió que en poden fer tercers).

La identitat digital està relacionada amb temes de visibilitat, de reputació i de gestió de la privacitat de dades.
Font: Competències bàsiques de l’àmbit digital a l’educació primària.

Activitats sobre la identitat digital:

Mestres de Primària: SEGUEIX EL RASTRE DIGITAL. Unitat didàctica sobre l’empremta digital
Professors de Secundària, FP i altres: CAP AL MÓN LABORAL. Unitat didàctica sobre la identitat digital.

Observem el vídeo següent, relacionat amb la necessitat d’educació en l’ús de xarxes socials.

https://www.youtube.com/watch?v=TYn-pbZsTtA

Finalment, es fa una posada en comú amb tot el grup del seminari.

Documents compartits al Drive

Confeccionar presentacions didàctiques en grup, utilitzant eines de cerca, organització i tractament de la informació per publicar-les a la web del centre o al bloc d’aula, tot respectant els drets d’autor. També es poden recollir les adreces dels recursos més interessants en un sistema de marcadors socials.
Per a l’organització i desenvolupament de les activitats podem utilitzar els serveis de “la meva XTEC” i la Xarxa Docent, amb l’objectiu de facilitar la formació contínua, mes enllà del seminari.
A partir de diferents escenaris es poden plantejar una sèrie de supòsits als quals els participants donen resposta utilitzant els serveis més adequats en cada cas.

Proposta A: Activitat que es pot realitzar al centre sobre cercar, seleccionar, transformar, difondre i compartir continguts a la xarxa

Elecció del tema, cerca i classificació de la informació
• Escollir un tema per a cercar informació. Pista http://www.un.org/es/events/observances/years.shtml – Web de Nacions Unides sobre les celebracions “L’any de…”. Cada grup ha de concretar un únic tema.
• Anotar les URL i la resta d’informacions sobre les pàgines trobades a una plantilla. Cada persona del grup aporta 2 adreces.
• Tots els membres del grup consulten les URL proposades pels altres companys/es.
Selecció de la informació trobada
• Cada grup en selecciona 3. Són les que usaran amb l’alumnat per a donar orientacions sobre el tema a desenvolupar.
Transformació i publicació
• Crear una presentació a Google Drive i compartir-la amb l’equip de treball, donant permisos d’edició a tots els membres de l’equip.
• Cada membre de l’equip fa diapositives inserint imatges, vídeos, afegint texts, adreces de llocs web (URL)… a partir de la cerca compartida amb el full de càlcul de la primera setmana. Tingueu en compte la propietat intel•lectual del que publiqueu.
• Reviseu les diapositives dels companys i companyes.
• Completeu les diapositives dels altres membres de l’equip de treball. Podeu utilitzar les notes de l’orador per fer comentaris.

Proposta B

Podem utilitzar Symbaloo per tal de classificar les diverses pàgines interessants trobades i seleccionades per a cada tema.
Vídeo-Tutorial complet de Symbaloo.

Documents de consulta recomanats

Disposeu de la informació completa als documents:
• “Competències bàsiques de l’àmbit digital” a l’educació primària
• “Competències bàsiques de l’àmbit digital” a l’educació secundària
Font principal d’aquesta sessió: Taller Obert “Cerca, tracta i comparteix
C -Treball al centre
• Feu una cerca de la identitat digital del vostre centre. Feu servir alguna eina de cerca d’informació (p.e. Google) per veure quina és la petjada digital del vostre centre. Anoteu allò que destacaríeu del resultat de la cerca.
• Esbrineu els sistemes de cerca, classificació i difusió (o publicació) de continguts emprats pel professorat del vostre centre. Pregunteu a un mínim de 3 companys. Elaboreu una síntesi dels resultats.

Important: Les tasques encomanades són requisits per a obtenir la certificació de 20h del seminari.

____________________________________________________________

Informacions d’interès:

Redireccionar la pàgina web antiga del centre a la pàgina actual.

Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Protecció de dades, d’imatges, de la propietat intel·lectual i de lús d’internet (document de 21 de juny de 2013).

Models d’autorització per a l’ús de serveis i recursos del web 2.0

SAGA.Nou manual a l’Atene

Taller obert: ABP (Aprenentatge basat en projectes) amb la Barcelona World Race

Planificador. Recordeu que l’accés a l’aplicatiu és des de l’Espai de suport TIC del Portal del centre que podem trobar a través de la Intranet del Departament (per entrar-hi ens hem d’identificar amb l’usuari i contrasenya del portal ATRI). Inicialment tenen permisos per accedir a aquest mòdul el/la director/a i el/la coordinador/a TIC del centre. També està disponible el seu Manual d’usuari

Nodes (Nou model web per centres educatius amb xarxa social interna. Substituirà l’anterior intraweb de Zikula). Obert a partir del 8 de gener.

Aplicacions per organitzar i gestionar els nostres preferits en línia:

Fotografies lliures – pàgines web on descarregar imatges

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *