Concurs gràfic pel Centenari de la SCB

Ara que teniu més temps i menys obligacions, és un bon moment per a fer anar la imaginació i dissenyar el logotip commemoratiu dels 100 anys de la Societat Catalana de Biologia (SCB).

Logotipus de la Societat Catalana de Biologia
Fins al 16 de setembre hi ha temps de participar al concurs que han engegat a la SCB o be podeu seguir-ne l’evolució al seu portal o al blog.  A sota us enganxe les bases del concurs extretes de la seua pàgina.

I si no voleu participar, sempre podeu fer una ullada a la revista Omnis Cellula o a la interessant secció Què cal saber?

Bases pel concurs de disseny del logotip commemoratiu dels 100 anys de la Societat Catalana de Biologia

1. Objectius.

L’objectiu del concurs és seleccionar el disseny del logotip commemoratiu de Centenari de la Societat Catalana de Biologia (SCB), que serà present en tots els actes i materials relacionats amb l’esmentat Centenari i en tots el actes i materials ordinaris produïts per la societat durant l’any del Centenari.

2. Procediment.

Per al present concurs s’estableix un procediment obert de participació. Per a la selecció del logotip guanyador s’utilitzarà la fórmula de concurs amb intervenció de jurat.

3. Participants.

El concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica que desitgi participar. Cada concursant podrà presentar diverses propostes, sense estar limitat el nombre d’elles, anant acompanyades cadascuna d’elles del seu respectiu pseudònim, tal i com s’explica a l’apartat sisè d’aquestes bases.

4. Requeriments i Característiques.

Cada proposta pot tenir un màxim de dos autors. Les propostes presentades han de ser originals i inèdites.

Les propostes han de tenir en compte que el logotip no estarà en cap cas aïllat, sinó que se l’usarà en tot tipus de materials (cartells, tríptics, fulletons, publicacions, pàgines web, papereria diversa, etc.) és per tant imprescindible incloure indicacions sobre l’ús del logotip en aquests contexts.

5. Criteris de valoració de les propostes.

El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determinin, que, en tot cas, hauran de basar-se en criteris artístics i simbòlics de les propostes. A més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, es valorarà l’adaptació del mateix als espais i formats possibles on es pugui incloure.

6. Lloc i termini de presentació.

Les propostes seran presentades al secretariat de la SCB (C/ Maria Aurèlia Campmany 14-16, 08001-Barcelona, tel. 933248584, scb@iec.cat)  fins el 16 de setembre 2011 inclòs, en horari de 9h a 17h.

Cada proposta s’haurà de presentar en suport digital desat en un CD (en format vectorial) i en versió impresa amb una bona resolució, i podrà anar acompanyada d’una breu explicació i de documentació relativa a la manera d’adaptació del logotip a diferents espais i formats. Les propostes es presentaran en dos sobres tancats:

El sobre 1, que haurà de contenir en el seu interior les dades identificatives del seu autor/a (nom, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic i qualsevol altre dada que l’identifiqui). Aquest sobre anirà identificat en el seu exterior amb les següents dades:

— Sobre 1. Concurs per al disseny del logotip commemoratiu dels 100 anys de la Societat Catalana de Biologia

— Pseudònim de/ de la concursant.

El sobre 2, on s’inclourà la proposta de logotip tant en suport digital com en versió impresa, acompanyada de tota aquella documentació que es consideri oportuna relativa a l’explicació de la proposta. Aquest segon sobre s’haurà d’identificar a l’exterior amb la següents dades:

— Sobre 2. Concurs per al disseny del logotip commemoratiu dels 100 anys de la Societat Catalana de Biologia

— Pseudònim de/ de la concursant.

7. Premi.

La proposta guanyadora serà premiada amb 2.000 € i un diploma acreditatiu així com la reproducció del disseny en tots els materials que la SCB distribuirà en els seus actes.

8. Jurat.

Estarà constituït pel plenari del Consell Directiu de la SCB. El Presidirà el President de la SCB, actuarà de vicepresident el vocal encarregat del centenari i farà de secretari el Secretari de la SCB. La decisió del jurat serà inapel·lable.

9. Resolució.

El veredicte es farà públic a finals de setembre de 2011 a través del web de la SCB. Es contactarà personalment amb el/s guanyador/s. El concurs pot quedar desert.

10. Utilització i propietat intel·lectual.

La proposta guanyadora quedarà en propietat de la SCB per a ser reproduïda en qualsevol mitjà que aquesta consideri oportú. No es retornarà cap original. Així mateix, l’autor/a del logotip prestarà la seva autorització per tal que la SCB pugui modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta guanyadora.

11. Condicions.

La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt pel jurat del concurs. No s’acceptarà cap proposta que no acompleixi tots els requisits especificats. Queden exclosos del concurs els membres del Consell Directiu de la SCB.

Mapejant l’estudi, l’estiu o el rumb

Producció elèctrica el 2002
Producció elèctrica el 2002

Ara que és  temps de viatges i moviments, és un bon moment per fer una ullada a diversos mapes -i no faig referència als dels temps– , disponibles a la xarxa  i lleugerament diferents dels plànols als que podem estar habituats…

A més d’aquestes entrades anteriors amb enllaços diversos o paleomapes,  podem trobar:

Accés a aigua potable. Març 2008
Accés a aigua potable. Març 2008

Participem als Premis Blocs Catalunya 2011

Premis Blocs Catalunya 2011
Premis Blocs Catalunya 2011

Enguany tornem a provar sort als Premis Blocs Catalunya 2011 de l’associació Stic.cat.

A l’edició del 2011 hi ha algunes modificacions respecte a la passada, tot i que es manté el procés de votació popular. Per millorar la fiabilitat, caldrà  registrar-se com a usuari a la web d’ STIC , tot i que també podeu fer-ho directament amb els vostres usuaris de Twitter o Facebook.

Un cop registrats, s’accedeix al panell d’usuari i des d’allà al taulell de votació dels Premis, on hi haurà les categories temàtiques. En seleccionar una categoria apareixen els blocs que hi participen ordenats i cada persona disposarà d’un vot per a cadascuna de les 12 categories. El sistema informa en tot moment dels vots que encara no has fet servir, de les categories on ja has votat i dels blocs pels quals ho has fet. Si teniu algun dubte, feu una ullada a les bases.

De totes totes, podeu seguir el procés fins al 10 de setembre als comptes de Facebook i Twitter de l’STIC.cat o be amb  les etiquetes #premisblocs i #premisblocs2011. Però, sobretot, no oblideu votar  😉

Mapes conceptuals amb Bubbl

Portal de Bubbl
Portal de Bubbl

Fa un temps parlava de la potència del CmapsTools per elaborar, editar o compartir mapes conceptuals. És una potent eina per a treballar amb l’alumnat de secundària o en la vida diària.

Però si del que es tracta és de començar a estructurar ideees i entrar al món dels mapes i els conceptes, potser és millor opció altra eina -també a la xarxa i gratuïta- com el Bubbl.us. Amb ella, podem també crear, editar, exportar i compartir els mapes conceptuals, però d’una forma ràpida i senzilla.

Per a més detalls, podeu descarregar-vos un tutorial de l’Emília Alcaráz o veure’l en vídeo o a l’Scribd.

I si voleu provar altres eines, en trobareu un bon recull al web de Recursos didàctics per a secundària de la Guida Al·lès.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/xcT8bw4AJRU" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[scribd id=49383772 key=key-nwn7dz9brqyr06ug90x mode=list]

Cròniques d’una pandèmia del 1918

Aquestes setmanes vaig una mica de bòlit i encara tenia pendents penjar les cròniques de la pandèmia de grip del 1918. Estan juntes les de 1r A i B de CMC…

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/mBd46-UhIvg" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Efqzz17hh8s" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/kGe6Fxy_Vvo" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/lVuor8l8fLA" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Ve_9ZABjo6g" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/5wN_8jg5EZE" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/YhtTPzR46Yw" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/LQN1RE7bRng" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/-Pc2XphAymI" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/oZ4pUYFpd6E" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/sOFgO0wu4to" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Clyh2yyjO8c" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/A9Cu7ldQEqw" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/bkEAZutNN0A" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/RrJOlXqMn-8" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Deures d’estiu pendents de 2n d’ESO CN i 3r ESO bloc de Química

La gent que promocioneu de curs o passeu  però teniu pendents la recuperació de les  matèries Ciències Naturals de 2n d’ESO o el bloc de Química de 3r d’ESO,  recordeu que, a banda de les proves de recuperació que es duran a terme al llarg del curs vinent, heu de fer entrega al setembre dels dossiers d’activitats de repàs de continguts i preparació de les proves escrites. Aquests dossiers correspondran al 40% de la nota de la recuperació.

En concret us passe els enllaços als documents de:

ÉS OBLIGATORI ENTREGAR BEN FETS I AMB BONA PRESENTACIÓ AQUESTS DEURES AL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS EL PRIMER DIA DE CLASSE AL SETEMBRE PER PODER OPTAR A LES PROVES DE RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA.

Per recordar i repassar, en els articles originals del juny passat, a més de l’enllaç als dossiers, tenieu enllaços a diversos simuladors i activitats fetes al llarg del curs:

I pel que respecta als qui heu passat nets:

  • La gent que l’any vinent farà 3r d’ESO, per no desconectar totalment i refrescar els continguts podeu tornar a fer una ullada a algunes de les activitats que hem fet al llarg del curs. Com per exemple els simuladors de moviment; moviment i gràfiquesJClic de cinemàtica o models moleculars.
  • La gent que l’any vinent farà Física i química a 4t d’ESO, per no desconectar totalment i refrescar els continguts podeu fer una ullada a algunes de les activitats que hem fet al llarg del curs i fer les ampliacions o completar el quadern d’activitats. Entre les activitats recordeu els models moleculars; les reaccions i formulació; mols i reaccions estequiometria.

Punts de Llibre 1r de Batxillerat 2010-2011

Com sols hi havia còpia d’un dels punts de llibre de 1r de Batxillelrat 2010/2011 per persona i algú es va quedar sense la còpia on sortia, us enganxe a sota els arxius originals en format jpg amb prou ressolució per imprimir-los…

Au, a tothom, bon estiu… bones lectures, bon vent i barca nova 😉

1r de bat 2010 a lArxiu Nacional
1r de BAT 2010 a l'Arxiu Nacional

1r de BAT 2010 a Sitges
1r de BAT 2010 a Sitges

Música per anar acabant… Meet the elements

Ara que ja apreta la calor i estem en els darrers dies de proves i treballs, però encara dins de l’any de la química, altra cançoneta dels They might be giants (TMBG)… Meet the elements

Seguiu-los les piulades, al canals de vídeo o MySpace i al feisbuc

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Uy0m7jnyv6U" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Avui per sopar, eclipsi total de Lluna

Gràfiques de leclipsi del 15 de juny de 2011
Gràfiques de l'eclipsi del 15 de juny de 2011

Aquesta nit, si esteu per Europa, Àsia o Àfrica i el temps ho permet, no oblideu aixecar la mirada cap a la Lluna de tant en tant a partir de les nostres 22.00h, hi ha eclipsi total de Lluna.

Tot i que en sortir la Luna per ací ja vindrà parcialment tapada, podrem seguir com es destapa. Per veure-ho be cal situar-se en un lloc des d’on sigui visible l’horitzó sud-est, per on sortirà el Lluna.

Fase Hora local
Inici fase penombral (P1) 19:25
Inici fase parcial (U1) 20:23
Inici totalitat (U2) 21:22
Màxim 22:14
Final totalitat (U3) 23:03
Final fase parcial (U4) 00:00
Final fase penombral (P4) 01:01

Si feu una ullada a la pàgina de Serviastro de UB, podeu trobar tota la informació i els enllaços per documentar-vos sobre l’eclipsi d’aquesta nit, o be podeu seguir-lo en directe en streaming des d’allà mateix o des de Collserola.

Tot i que l’opció més recomanable és acostar-se a la fresca del Castell de Montjuic i fer servir els telescopis de l’agrupació Aster 😉

Més informació en el complet recull del seguiment fet pel Buscaciència o en aquesta antiga entrada sobre eclipsis i demés.

Taula periòdica QR 4t d’ESO

4t dESO FiQ 2010-2011
4t d'ESO FiQ 2010-2011

Amb motiu de l’Any Internacional de la Química, l’alumnat de 4t d’ESO FiQ coordinat per la seua professora Eva Molina, ha recreat una taula taula periòdica en format codi QR.

Ací teniu algunes imatges del resultat.