Enllaços unitat Energies 2n d’ESO

Energies
Energies

La darrera unitat del curs es centrarà en l’energia. L’avaluació es farà amb l’entrega de les activitats que dureu a terme les properes setmanes.

Teniu una còpia en paper de les activitats al dossier de pràctiques, però també podeu descarregar el PDF desde qualsevol d’aquests enllaços. Bé d’aquest o aquest altre.

Enllaços unitat 4 reaccions químiques 3r D

A sota teniu diferents enllaços a articles anteriors del blog,  on trobareu els continguts que hem de treballar a la unitat de les reaccions químiques  que hem començat.

Enllaços unitat Forces 2n d’ESO

A sota teniu entrades anteriors del blog amb recursos per a la unitat 5 Forces i Pressió:

Articles unitat substàncies pures 3r ESO

Canvi de quadrimestre i començament amb la gent de 3r D. A banda de la benvinguda, us adjunte un seguit d’articles sobre la unitat  😉

Enllaços unitat la matèria per dins

Us adjunte alguns enllaços d’articles anteriors sobre la unitat que engeguem:

Enllaços unitat matèria per fora

Entrades anteriors del blog amb recursos per a aquesta unitat:

Enllaços unitat mescles

A la xarxa i en diversos articles anteriors del bloc, trobareu informació relativa a la unitat que estem treballant:

[slideshare id=613303&doc=mescles-y-dissolucions-1222171772504997-9]

[slideshare id=2953638&doc=experinciesambmescles-100120015329-phpapp02]

[slideshare id=5207773&doc=metodesseparaciomescles-100915104435-phpapp02]

Glossari unitat 7: Energia

Ací teniu el glossari de la unitat 7 Energia, recordeu que s’ha de fer a mà i citant les fonts:

Biocombustible; biomassa; calor; Caloria; combustible fòssil; col·lectors; cru; Energia; Energia interna; Energia Mecànica; Energia Potencial; Energia Química; energia renovable; energia no renovable; font d’energia; font primària; forma d’energia; Joule;  panell fotovoltaic; Principi de conservació de l’energia; radiació; rendiment; residu radioactiu;  Treball

Glossari unitat 6: El Moviment

Ací teniu el glossari de la unitat 6 Moviment, recordeu que s’ha de fer a mà i citant les fonts:

Acceleració;  caiguda lliure; cinemàtica; desplaçament; espai recorregut; equilibri; fregament; frenada; gràfic espai-temps; inèrcia; mòbil; moviment rectilini uniforme (MRU); moviment rectilini variable (MRV); moviment parabòlic; perpendicular; posició; sistema de referència; trajectòria; velocitat instantània; velocitat mitjana

Glossari unitat 4: Reaccions químiques

Ací teniu les paraules clau de la unitat 4 Reaccions químiques:

Per cadascun dels conceptes, elaboreu una definició d’una línia i citeu la font d’on heu sintetitzat la informació -si és una web heu de posar l’adreça- i recordeu que s’ha de fer a mà.

canvi físic; canvi químic; catalitzador; coeficient estequiomètric; enzim; equació química; energia d’activació; estequiometria; Llei de conservació de la massa; massa atòmica; massa molar; massa molecular; mol; nombre d’Avogadro; precipitat; producte; reacció química; reactiu; reactiu en excés; reactiu limitant; velocitat de reacció