Objectius

  1. Coneixer els flexàgons, que són construccions planes fetes de paper que permeten, mitjançant plegaments successius, anar mostrant diverses cares, que poden ser de colors diferents o senzillament ser totes de la mateixa aparença.
  2. La diferència d’altres construccions en paper, més vinculades a l’origami, els flexàgons són estructures dinàmiques, ja que el seu interès rau precisament en com vam canviant en funció de la flexió a què estan sotmesos.
  3. Aprendre a construir flexàgons i veure com poden anar canviant.

Nivell a qui s’adreça
Primària. Cicles inicial, mitjà i superior
Material
Algunes d’aquestes construccions demanen enganxar dos trossos de paper, però d’altres només exigeixen un petit tall que es pot fer amb la mà i sense tissores.
Com ho fem?

  • A partir de diferents models predissenyats, es retalla i es plega. Els diferents models es poden extreure de webs especialitzades.
  • En el nostre cas treballarem els models bàsics, els quals els estudiants podran tunejar al seu gust.

Què observem?
La part més important és poder observar la flexibilitat d’aquestes estructures depenent del plegament dels diferents costats.
Els conceptes científics
Matemàtiques i geometria.
Les olors són produides per una sèrie de molècules de les quals en tenim els receptors corresponents. Molècules molt semblants produeixen olors diferents, ja que el receptor només pot interaccionar amb una i no pas amb l’altra.
Per saber-ne més…

Centre educatiu / entitat
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital – UdG
Responsable
Miquel Duran