Posts tagged indicador

Missatges secrets

Objectius

 1. Conèixer en què es basa la tinta invisible
 2. Introduir el concepte de reacció quimica

Nivell a qui s’adreça

Inicial, Mitjà i Superior

Material

 • Solució de fenolftaleïna
 • Solució diluïda d’hidròxid sòdic
 • Pinzells
 • Paper
 • Ruixador

Precaucions

La fenolftaleïna és tòxica per ingestió. S’ha d’evitar que els nens i nenes es posin el pinzell a la boca

Com ho fem?

Amb el pinzell humit de la solució de fenoltaleïna escrivim un missatge secret en un paper. També podem fer un dibuix. Quan s’ha assecat, és completament invisible. El missatge o el dibuix es tornen visibles quan es ruixen amb la solució d’hodròxid sòdic.

Què observem?

Inicialment el missatge o el dibuix no es veu, però que aquest “apareix” quan es ruixa amb la solució bàsica. Els nostres ulls ens enganyen quan ens fan creure que no hi ha cap missatge però en realitat hi és amagat.

Els conceptes científics

Moltes substàncies tenen la particularitat de canviar de color degut a un canvi en l’entorn, ja sigui en l’acidesa del medi o fins i tot en la temperatura o humitat relativa. La fenolftaleïna en medi neutre o àcid és incolora, però en medi bàsic és de color rosa intens. Aquest tipus de compostos s’anomenen indicadors.

Centre educatiu / entitat

Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital – UdG

Responsable

Sílvia Simon Rabasseda

Això és un Joc d’Ous!

Objectius

 1. Introduir el concepte de àcid i base i els indicadorsouverd-framed
 2. Analitzar l’efecte de la pressió

Nivell a qui s’adreça

Inicial, mitjà i superior

Material

 • Ous crusos i bullits
 • Extracte de Col lombarda
 • Recipient per deixatar els ous, paella i fogonet
 • Erlenmeyer de 300 ml (amb la boca de la mida de un ou bullit)

Precaucions

Tot i que cap substància és tòxica, s’ha de vigilar el fet de tenir foc en l’experiment.

Com ho fem?

 • Ou ferrat verd: Es tracta d’afegir unos gotes de col lombarda en l’ou cru i veurem com ens queda un ou ferrat verd o una truita verda.
 • En un erlenmeyer es col•loca un ou bullit en l’obertura. En principi aquest no entra. Escalfant fem baixar la pressió interior i per tant l’ou acaba entrant sense haver de trencar el recipient.

Què observem?

 • Ou ferrat verd: El que veiem és que l”indicador, la col lombarda, canvia de  color en contate amb l’ou. Aquesta es torna verda degut a que la calra de l’ou és bàsica.
 • L’ou a dins de l’erlenmeyer: Podem observar com canviant la temperatura canviem la pressió. Aquest canvi causa un succió de l’out (la pressió de dins és més petita que la de fora).

Els conceptes científics

Moltes substàncies tenen la particularitat de canviar de color degut a un canvi en l’entorn, ja sigui en l’acidesa del medi o fins i tot en la temperatura o humitat relativa. La col lombarda té la particularitat de passar de blava a verda que es posa en contacte amb un medi bàsic. També podem veure l’efecte de la pressió, com la podem controlar mitjançant la temperatura. El fet de que hi hagi una diferencia de pressió entre dos entorns (a dins del recipient i a fora) ens pot ajudar en algun procés mecànic com és el cas de fer entrar i sortir un ou de un recipient.

Per saber-ne més…

Centre educatiu / entitat

Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital – UdG

Responsable

Sílvia Simon Rabasseda

Colors de l’aigua

En aquesta pràctica es pot observar com l’aigua d’una ampolla completament tancada canvia sense causa aparent de transparent a blau i al contrari.colorsaigua-framed
Nivell a qui s’adreça
Cicle mitjà, cicle superior i ESO
Material

 • Ampolla amb tap
 • Vasos de precipitats
 • Proveta
 • Balança
 • Glucosa
 • Hidròxid de sodi
 • Blau de metilè
 • Aigua

Com ho fem?

 1. Preparem dues dissolucions:
 2. Dissolució A: 2g de glucosa en 100 ml d’aigua
 3. Dissolució B: 2 g d’hidròxid de sodi en 100 ml d’aigua
 4. Barregem les dues dissolucions dins una ampolla i hi afegim unes gotes de blau de metilè. Tapem i agitem, en aquest moment la dissolució tindrà un color blau. Si deixem reposar, al cap d’una estona, veiem que el líquid de l’interior de l’ampolla es decolora tot quedant transparent, no obstant això es pot tornar a recuperar el color blau si agitem un altre cop.
 5. Deixant reposar la dissolució es torna a decolorar, de manera que podem repetir el procés vàries vegades.

Què observem?
La glucosa és una substància que s’oxida fàcilment en un medi alcalí.
Per observar la reacció utilitzem un indicador, el blau de metilè, que es presenta en dues formes, quan hi ha oxigen present en la dissolució, pren el color blau (forma oxidada). Quan agitem el que fem és dissoldre l’oxigen de l’aire en la dissolució que tenim dins l’ampolla, però si l’oxigen s’esgota la dissolució es decolora perquè el blau de metilè es transforma en la seva forma reduïda. En deixar en repòs l’oxigen dissolt reacciona amb la glucosa.
Els conceptes científics
Una reacció química és una transformació en què a partir d’unes substàncies anomenades reactius, obtenim altres de diferents anomenades productes de la reacció.  A vegades aquesta transformació va associada a canvis de color que podem observar fàcilment.
En aquest experiment treballem amb un indicador àcid-base que es decolora, de blau a transparent, però que torna al color inicial en algunes condicions.
Per saber-ne més…
Los colores del agua. Una reacción de ida y vuelta. A. Cañamero. El rincón de la ciencia
Descriptors
Color, indicador, reacció química
Centre educatiu / entitat
Institut Montilivi
Responsable
Professors del departament de ciències de l’institut montilivi
Alumnat
Alumnes de 1r de batxillerat
Infraestructura necessària
Aigua, contenidor de rebuig

Go to Top