Objectius

 1. Ser capaços d’identificar diferents tipus de roques i relacionar-los amb la seva utilització per a la creació artística.
 2. Experimentar diverses propietats/característiques que tenen els materials utilitzats i les seves aplicacions en obres artístques.
 3. Conéixer algunes de les possibles utilitats de les roques.

Nivell a qui s’adreça

Cicle Mitjà (tercer i quart de Primària).

Material

 1. Calcària nummulítica, argila, granit, marbre i vinagre.
 2. Pedra tosca i altres mostres. Pumita (pedra pómez).
 3. Magnetita i imants.
 4. Llima, mineral brut i cartolina negra.

Precaucions

Utilitzarem un material alternatiu (vinagre) a l’àcid clorhídric, per tal d’evitar riscos innecessaris.

Com ho fem?

 1. Identificació de roques i art: a partir d’algunes mostres (calcària nummulítica, granit, marbre, argila…) els nens hauran de reconèixer a partir d’imatges, on podem trobar aquestes roques. Per poder comprovar el desgast de les roques, realitzarem un experiment utilitzant el vinagre per veure la reacció que aquest provoca en les roques.
 2. Veure quina roca sura i intentar deduïr el perquè (la pedra tosca sura ).
 3. Magnetisme: amb un imant els nens/es hauran de comprovar quina roca té propietats magnètiques (la magnetita).
 4. La contaminació: Ratllar alguns minerals, per veure que canvien de color, ja que han estat afectats per la pluja àcida o altres contaminants.

Què observem?

És important observar les diferents propietats que mostrarem de les roques i apropar-les,  per un costat a la realitat quotidiana dels nens i, per un altre, al patrimoni artístic de la ciutat.

Mitjançant diverses proves els nens podran veure d’una manera pràctica les qualitats de les roques i donar una explicació als resultats que observin.

Els conceptes científics

 • Classificació de les roques. Les roques es classifiquen d’acord amb el procés de formació que han seguit. Es distingeixen tres grans grups de roques: sedimentàries, magmàtiques i metamòrfiques.
 • Les roques sedimentàries. Són les roques formades per la unió de partícules soltes, anomenades sediments, que s’acumulen als fons de les valls, dels mars i dels oceans. Tenint en compte l’origen d’aquestes partícules, se’n distingeixen quatre tipus de roques sedimentàries anomenats; Detrítiques, químiques, bioquímiques i orgàniques.
 • Les roques magmàtiques. Les roques magmàtiques són les que s’han originat a partir d’un magma que, en refredar-se, s’ha solidificat. Tenint en compte les condicions en què es produeix aquesta solidificació, es distingeixen tres tipus de roques magmàtiques; plutóniques, filonianes i volcàniques.
 • Les roques metamòrfiques. Són les roques formades a partir d’altres roques ja existents, quan aquestes són sotmeses a un gran augment de pressió o de temperatura, o d’ambdues alhora, a conseqüència del qual els seus minerals, sense arribar a fondre’s, es transformen en altres minerals, capaços de suportar les noves condicions. Per tant, la nova roca presenta una aparença i unes propietats diferents de les de la roca inicial. Segons quina sigui la roca inicial, apareixen diferents tipus de roques metamòrfiques.

Per saber-ne més…

Centre educatiu / entitat

FEP de la Universitat de Girona. Col.laboració amb el Museu d’Art de Girona

Responsable

Climent Frigola

Alumnat

Èrika Fortuny, Núria Pla, Oscar Romera, Cèlia Romero, Helena Rosas i Helena Terraza