Posts tagged paper

Experimentem en el món de la pintura!

Objectius

 1. Conèixer els diferents suports.
 2. Adonar-se de la diversitat de diluents.
 3. Remarcar la importància d’utilitzar cada suport segons el tipus de pintura.

Nivell a qui s’adreça

Cicle mitjà

Material

 • fusta
 • paper
 • aquarel·la
 • pintura a l’oli
 • aigua, oli o aiguaràs
 • rovell d’ou
 • anilina
 • terres

Precaucions

En principi no hi ha cap material perillós, però si que cal destacar que els alumnes es poden embrutar la roba.

Com ho fem?

L’activitat que proposem es composa per tres petites activitats, que són les següents:

1a activitat: Diferenciem suports

 • Demanarem als nens que pintin amb aquarel.la i pintura a l’oli sobre dos suports: Fusta i paper.

2a activitat: Treballem els diluents

 • Demanarem als nens que provin de diluir aquarel.la en aigua i oli
 • Demanarem als nens que provin de diluir pintura a l’oli en aigua i oli.

3a activitat: Preparem una pintura

 • Anilina o terres + aigua + rovell d’ou

Què observem?

A partir d’aquest experiment podrem comprovar que no tots els materials es poden diluir amb el mateix diluent. També veurem perquè utilitzem un tipus de pintura o un altre en funció del suport que volguem utilitzar.

Els conceptes científics

 • Diluent: Substància que permet la disperssió d’una altra.
 • Anilines: Compostos orgànics sintètics fortament colorejats i amb una olor característica.  Es fan servir, entre altres coses, per a fabricar pintures sintètiques.

Per saber-ne més…

 • Museu d’art de Girona. Punt de descoberta: espai per aprofundir en l’obtenció dels pigments i les diferents tècniques pictòriques  http://www.museuart.com/

Centre educatiu / entitat

FEP  de la Universitat de Griona. Col.laboració amb el Museu d’Art de Girona.

Responsable

FEP  de la Universitat de Girona. Col.laboració amb el Museu d’Art de Girona.

Alumnat

Sandra Nualart, Anna Reixach, Anna Rubió, Laia Serra i Joan Pau Torralba

Reciclem paper per millorar el planeta!

Objectius

 1. Aprendre a elaborar paper reciclat.
 2. Conèixer les fases del reciclatge del paper.
 3. Conscienciar a l’alumnat de la protecció del medi ambient a través del reciclatge.

Nivell a qui s’adreça

Cicle mitjà.

Material

 • cubells
 • diferents papers per reciclar
 • batedores
 • tamissos
 • cartró
 • aigua
 • cola

Precaucions

Tenir cura amb l’ús de la batedora.

Com ho fem?

En primer lloc, observarem amb un microscopi les fibres dels diferents tipus de papers per conèixer com està format aquest material. Tot seguit, estriparem els papers en petits trossets amb les mans i ho posarem tot en un cubell amb aigua i cola blanca. Després, ho barrejarem tot amb una batedora fins a obtenir una mescla homogènia. A continuació, s’aboca aquesta pasta sobre el tamís, es col•loca sobre un cartró i es deixa assecar.

Què observem?

Observarem les fibres del paper i ho relacionarem amb el fet que el paper s’obté de les fibres vegetals d’arbres i plantes. A més, observarem el resultat del reciclatge i posarem l’èmfasi en que reciclar té diversos beneficis: estalvi de fusta, d’aigua i d’energia, reducció de l’ús de reactius químics i disminució d’emissions contaminants.

Els conceptes científics

El primer pas per reciclar paper s’inicia amb la recollida de papers i cartrons usats. Tot seguit es separen els diferents tipus de paper (paper blanc, cartró i premsa) i després es traslladen aquestes deixalles a la fàbrica de reciclatge. Allà, es disgrega el paper en aigua i s’obté una pasta. Aquesta es depura separant les impureses que acompanyen les fibres mitjançant la separació de partícules voluminoses o pesants. Al tractar-se de paper reciclat, també es poden incloure diferents processos en el tractament: el procés de destintatge per flotació, el qual serveix per obtenir papers blancs; el procés de dispersió de tinta que produeix papers o cartrons grisos; el filtratge i rentatge de la pasta i per últim, la laminació, premsatge, assecatge i acabat del paper.

Per saber-ne més…

Centre educatiu / entitat

Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

Responsable

Climent Frigola.

Alumnat

Íngrid Bassagañas, Sandra González, Araceli Hinojosa, Elisenda Llenas, Inma Lopera, Anna Marcè i Elisenda Roura.

Go to Top