Posts tagged flor

Experimentem amb els colors de les flors

Objectius

 1. Introduir els conceptes d’àcid i bàsic
 2. Experimentar / comprovar que el color de moltes flors canvien en posar-les en un medi àcid o bàsic.

Nivell a qui s’adreça
Educació primària (Cicle mitjà i superior)
Material

 • 2 vas de precipitats (grans)
 • 14 vasos de precipitats (mitjans)
 • 3 pipetes
 • 2 morter
 • Indicador natural (col lombarda)
 • Llimones (àcid)
 • Amoníac (base)
 • Vinagre (àcid)
 • Bicarbonat (base)
 • Aigua
 • Roses
 • Folis blancs
 • Pinzells
 • Llapis

Precaucions
En manipular l’amoníac, ja que és un líquid irritant.
Com ho fem?
El que volem observar amb aquest experiment és com al barrejar un indicador natural, que en aquest cas és la col lombarda, amb un medi bàsic dóna un color i amb un medi àcid un altre.
Abans de posar a la pràctica l’experiència explicarem als alumnes la diferència que hi ha entre les substàncies de base (substàncies contraries a les àcides, però no es poden tastar, com per exemple la cendra) i les àcides. Seguidament començarem a dur a terme la pràctica de l’experiment.
Disposem d’una olla on tenim el líquid que hem aconseguit al bullir prèviament la col lombarda.  A continuació agafem 4 vasos de precipitats mitjans on afegirem l’indicador natural, després introduirem amb un comptagotes (pipetes) formant una mescla, la substància bàsica (bicarbonat) i la substància àcida (vinagre), de manera que hi hagi dos vasos amb el bicarbonat, i dos amb el vinagre. A mesura que anem afegint les substàncies podrem anar observant com l’indicador natural va canviant de color. En el cas de l’indicador natural que estem treballant en aquest experiment, les substàncies àcides fan un canvi a un color més vermellós, en canvi les de base canvien a un to més blavós. Per finalitzar amb la primera part del nostre experiment, agafem un o dos dels vasos de precipitats on hem fet la mescla de l’indicador natural amb una de les subatàncies (bàsic o àcid). El que volem veure a continuació, és com al afegir líquid àcid, en la mescla de l’indicador natural i el líquid de base, aquesta mescla torna al seu color neutre, i a l’inversa. Però per aconseguir aquesta reacció s’ha de fer de manera acurada, ja que és molt difícil aconseguir la quantitat exacte de líquid que s’ha d’afegir per aconseguir el color neutre. Per tant, agafem el comptagotes i anirem afegint l’àcid, a la vegada que anem remenant amb el mateix vas, fins arribar aconseguir el color neutre.
Seguidament passarem a realitzar la segona part de l’experiment.
Disposarem de pètals de flors, s’ha de tenir en compte que siguin flors vermelles, liles, mai poden ser blanques o grogues, ja que a l’hora de triturar-les no aconseguiriem pigment que fos indicador. Per començar l’experiment necessitem primer de tot un morter. Afegim els pètals de la flor i ho triturem, de manera que aconseguim un suc vermellós.
Un cop tenim el suc vermellós l’afegim dins del vas de precipitats gran, seguidament introduim una mica d’aigua, de manera que no quedi molt diluït. Quan ja tenim la mezcla feta, repartim aquest líquid en tres vasos de precipitats mitjans.
Per tal de que els alumnes puguin veure que amb diferents substàncies es pot canviar el color del pigment que haviem aconseguit amb els pètals de les flors, deixarem un dels vasos sense afegir-hi cap substància, és a dir, deixarem el pigment de les flors simplement; en el segon vas afegirem un àcid, una mica de llimona, i es podrà veure que canvia de color; al tercer vas afegirem la base, amoníac. El resultats han de ser canviants respecte al primer vas. El primer vas queda el líquid vermellós, el segon queda un líquid fucsia, i el tercer, i l’últim un líquid més blavós.
Finalment, perquè els nens gaudeixin més de l’experiment dels pigments que hauran realitzat, els hi proporcionarem uns folis blancs, i els hi proposarem que realitzin un dibuix amb pinzells amb els diferents pigments.
Què observem?
Observem que al introduir substàncies  bàsiques, com el bicarbonat i l’amoníac, o substàncies àcides, com el vinagre i la llimona, a un indicador natural, aquest canvïa de color.
Però també hem pogut observar que el canvi de color és reversible. Hem de tirar força àcid al bàsic per tornar al color neutre, és a dir, s’ha de trobar el punt exacte per arribar al color neutre.
A l’hora de fer l’experiment amb els pètals de la rosa ens adonem que al afegir amoníac i llimona, els colors són els mateixos que amb el bicarbonat i el vinagre, ja que són substàncies bàsiques o àcides.
Els conceptes científics
ÀCID

 • Tenen un gust àcid
 • Reaccionen amb el marbre depenen del c02
 • Reaccionen amb metalls desprenen hidrogen
 • Es neutralitzen amb les bases
 • Donen un color determinat amb unes substàncies que en diem indicadors.

BASE

 • Tenen un gust amarg
 • Reaccionen amb els greixos donant sabó
 • Es neutralitzen amb els àcids
 • Donen un color determinat amb unes substàncies que en diem indicadors

INDICADOR
Un indicador és una substància amb color que canvia de tonalitat segons la seva forma àcida o bàsica són d’origen natural, els vegetals produeixen pigments que poden ser indicadors, la col lombarda conté un tinc molt fàcil d’extreure i utilitzar com a indicador natural. Els colors produits pel l’indicador en presència d’àcids o de bases són bastant cridaners i exactes per indicar el tipus de substància.
Centre educatiu / entitat
Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG
Responsable
Climent Frigola Darder
Alumnat
Clara Mateos, Núria Pérez, Maria Gruart, Sandra Compte, Sandra Constansó i Irene Rodríguez

Extraiem el pigment dels pètals de flors!

Objectius

 1. Mostrar estima cap a la natura
 2. Extreure els pigments dels pètals
 3. Observar els canvis dels pigments en funció de l’acidesa del medi

Nivell a qui s’adreça

Cicle mitjà

Material

 • Pètals de flors de diferents colors
 • Morter
 • Vareta
 • Aigua destil•lada
 • Embut
 • Paper de filtre
 • Erlenmeyer
 • 4 vasos de precipitats
 • Etiquetes
 • Suc de llimona
 • Vinagre
 • Bicarbonat

Precaucions

Haurem de vigilar a l’hora d’utilitzar els productes, ja que poden provocar irritació si entren en contacte amb els ulls, mucoses o ferides obertes.

Com ho fem?

Per realitzar aquest taller es posarà a la disposició dels nens moltes flors de diferents colors. Quan cada grup disposi d’un tipus de flor hauran de seguir els passos següents:

1. Triturar els pètals de la flor escollida.
2. Afegir aigua destil•lada al conjunt de pètals triturats i barrejar amb la vareta durant uns minuts.
3. Preparar els mecanisme per filtrar, es a dir, tallar paper de filtre i col•locar-ho en un embut. Posteriorment col•locar l’embut dins d’un erlenmeyer.
4. Abocar l’aigua destil•lada amb els pètals dins de l’embut i esperar que es filtri tot el contingut.

Quan haguem realitzat aquests passos, ja haurem extret el pigment de les flors i podrem observar que succeeix quan reacciona amb altres productes.

5. La dissolució obtinguda la repartirem en 4 vasos de precipitats, d’aquesta manera observarem en cada vas una reacció diferent.

Per tal d’entendre millor el que succeeix, els nens/es disposaran d’etiquetes amb el nom del producte que utilitzarem per la reacció.

Els productes que utlitzarem seran els següents:

 • Suc de llimona
 • Vinagre
 • Bicarbonat

6. Un cop estigui la dissolució repartida en els diferents vasos de precipitats, anirem afegint els productes i observant què passa amb cadascun d’ells.

Què observem?

Observem que quan afegim a alguns pètals el base o l’àcid modifiquen el seu color, això passa sobretot amb pètals de color vermell, rosa, lila i blau. En canvi hi ha pètals que encara que afegim aquests productes químics no queda alterat el seu color natural, com és el cas dels pètals de color blanc, groc i taronja.

Els conceptes científics

Un indicador d’acidesa és una substància que té un color diferent segons el grau d’acidesa del medi. Alguns indicadors són d’origen vegetal, com ara el pigment de la col lombarda o altres que donen color a les flors.

Aquests indicadors es poden extreure facilment amb dissolvents com l’aigua o l’alcohol etílic.

El vinagre o el suc de llimona sòn dissolucions àcides. El bicarbonat dóna una dissolució alcalina, que es pot  considerar contària als àcids.

Centre educatiu / entitat

MEP Universitat de Girona

Responsable

Climent Frigola

Alumnat

Sara Aranda, Núria Busquets, Marta Cabané, Laura Cabrera, Alícia Camps, Mireia Emilio i Anabel Ruiz

Go to Top