Posts tagged olor

El laboratori de les olors

Objectius

  1. Relacionar les olors amb com es produeixen i es poden obtenir
  2. Com obtenim les “Olors”
  3. Relacionar les olors amb la química

Nivell a qui s’adreça
Primària, cicles inicial, mitjà i superior
Material
Essència de diferents olors, models moleculars
Com ho fem?

  • Mostra de diferents essències (es poden trobar en botigues especialitzades)
  • Mostra de diferents productes que tenen l’essència en qüestió
  • Molècules que són responsables de les olors. Important poder tenir molècules quirals, com per exemple el L i D-llimoné, les quals tot i tenir el mateixos àtoms, la seva disposició 3D fa que la olor sigui totalment diferent (llimona i taronja).
  • Relaciona les olors amb els productes. Depenent del nivell se’ls pot introduir el concepte de molècula reponsable d’una forma apropiada.

Què observem?
Com molècules molt semblants produeixen olors molt diferents.
Els conceptes científics
Relació entre les olors, la ciència i concretament la química, al final per poder dir que tot és química.
Les olors són produides per una sèrie de molècules de les quals en tenim els receptor corresponents. Molècules molt semblants produeixen olors diferents, ja que el receptor només pot interaccionar amb una i no pas amb l’altra.
Centre educatiu / entitat
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital – UdG
Responsable
Sílvia Simon Rabasseda

Qüestió de nassos

Objectius

  1. Identificació d’olors percebuts i relació amb la seva composició química

Nivell a qui s’adreça

Cicle inicial, mitjà i superior

Material

  • Kit mostres olors

Precaucions

Cap

Com ho fem?

En primer lloc s’explicarà quin són les diferents tècniques per les quals es pot determinar l’olor mitjançant olfactometria. Un cop introduïda la temàtica de les olors es mostraran diferents exemples de grups de compostos presents en les depuradores que podem trobar en la vida qüotidiana.

Què observem?

En aquest taller es presenten una sèrie de patrons de diferents olors, i els alumnes poden apreciar a part dels diferents olors, les diferents diferències de percepció que existeixen entre els diferents individus (cada persona percep més unes olors que d’altres).

Centre educatiu / entitat

Facultat de Ciències de la Universitat de Girona

Go to Top