Posts tagged rotació

El moment d’inèrcia

rodabicicleta-framedObjectius

  1. Entendre la conservació del moment d’inèrcia de forma intuitiva
  2. Entendre el concepte de moment d’inèrcia

Nivell a qui s’adreça

A tots els cicles, tot i que és més indicat a nivells superiors.

Material

  • roda
  • tamboret rotatori

Precaucions

No hi ha ni materials perillosos ni materials complexos

Com ho fem?

Un estudiant pujarà al tamboret giratori. L’altre estudiant donarà rotació a la roda, que estarà subjectada per l’eix pel primer estudiant. La roda s’ha de situar plana, horitzontal. Aleshores es girarà la roda de manera que la seva posició final formi un angle de 180º amb la posició inicial.

Què observem?

Observem que l’estudiant que estava assegut al tamboret i inicialment en repòs comença a girar en sentit oposat al que gira la roda. Aquest procés és degut a la conservació de la quantitat de moviment de rotació. Podríem dir que la inèrcia total que té el sistema a rotar cap a un costat s’ha de compensar mitjançant la rotació de tot el sistema (estudiant més roda) en sentit oposat a la roda.

Els conceptes científics

S’observa la conservació de la conservació de la quantitat de moviment.

Per saber-ne més…

Centre educatiu / entitat

Departament de Física. Universitat de Girona

Responsable

Teresa Serra

Engranatges

Objectiusengranatges-framed

  1. Entendre el concepte de moment d’una força
  2. Entendre la transmissió del moviment
  3. Entendre què és un moviment de rotació i què és un moviment altern

Nivell a qui s’adreça

A tots els cursos

Material

  • Kit d’engranatges i construcció (Quercetti)

Precaucions

No hi ha materials perillosos ni complexos

Com ho fem?

Els muntatges els trobarem construits. Partirem dels que tenim per poder manipular i veure com funcionen. Podrem fer petits canvis en l’estructura del muntatge per veure alguns fonaments teòrics. Per exemple, podrem canviar els engranatges utilitzant-ne amb diferents diàmetres per veure si hi ha canvis.

Què observem?

Observem que amb la configuració que hi ha ens costa més o menys pujar un pes en funció del radi de l’engranatge que tinguem. Podem canviar els engranatges i veurem que la força que fem és més gran o més petita. També podem observar que aquest sistema permet passar d’un moviment de rotació a un moviment altern mitjançant l’ús d’una peça excèntrica.

Els conceptes científics

Tenim dues configuracions. La primera configuració ens pot ajudar a entendre com mitjançant un moviment de rotació amb una manivel.la podem pujar una galleda d’un pou. La segona configuració ens permet passar del moviment de rotació que generem nosaltres a un moviment altern, per exemple, per trencar nous. En aquest cas, s’utilitza una peça excèntrica.

Centre educatiu / entitat

Departament de Física. Universitat de Girona

Responsable

Teresa Serra

Go to Top